Proceeding: 2021/BZP 00026918/01 Usługa ubezpieczenia Gminy Skrzyszów SWZ NR 38/2021/Skrzyszów

Agnieszka Grabowska
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 01-04-2021 15:11:00
Placing offers : 26-04-2021 13:00:00
Offers opening : 26-04-2021 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ tryb podstawowy bez negocjacji Gm Skrzyszów.PDF PDF 311.39 2021-04-01 15:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.28 2021-04-01 15:11:00 Proceeding
08d8f9ae-021a-6236-805c-9c00015d14c4.pdf pdf 34.02 2021-04-07 12:20:24 Public message
zmiany do SWZ.pdf pdf 74.34 2021-04-07 12:20:24 Public message
Odpowiedź na pytania, zmiany do SWZ.pdf pdf 412.59 2021-04-19 14:36:35 Public message
Informacja o otwarciu ofert Gm Skrzyszów.pdf pdf 63.22 2021-04-26 14:50:34 Public message
Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 80.91 2021-04-28 14:15:42 Public message
Unieważnienie postępowania dla Pakietu I, II oraz IV.pdf pdf 59.29 2021-04-28 14:15:42 Public message

Announcements

2021-04-28 14:15 Agnieszka Grabowska Zamawiający przesyła ogłoszenie o wynikach oraz unieważnienie postępowania dla zadań Pakietu I, II oraz IV

Ogłoszenie o wynikac [...].pdf

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-04-26 14:50 Agnieszka Grabowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja o otwarci [...].pdf

2021-04-26 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Pakiet I - 60 000 zł za okres realizacji zamówienia
Pakiet II - 6 000 zł za okres realizacji zamówienia
Pakiet III - 50 000 zł za okres realizacji zamówienia
Pakiet IV - 10 000 zł za okres realizacji zamówienia
2021-04-19 14:36 Agnieszka Grabowska Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawców na usługę ubezpieczenia Gminy Skrzyszów.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-04-07 12:20 Agnieszka Grabowska Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert zgodnie z załączonymi dokumentami.

08d8f9ae-021a-6236-8 [...].pdf

zmiany do SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678