Proceeding: ROPS.X.2205.7.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia ankietowego badania technikami CAWI, CATI

Deadlines:
Published : 01-04-2021 14:12:00
Placing offers : 08-04-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia ankietowego badania technikami CAWI, CATI na reprezentatywnej próbie 750 mieszkańców Poznania. Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskich w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu projektu pod nazwą „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe FINAL z załącznikami.pdf pdf 1139.7 2021-04-01 14:12:00 Proceeding
Załącznik numer 2 - Wykaz przeprowadzonych badań.docx docx 47.29 2021-04-01 14:12:00 Criterion
Skan Protokół z postępowania.pdf pdf 326.35 2021-04-14 14:00:00 Public message
PROTOKÓŁ.pdf pdf 799.39 2021-04-14 14:00:00 Public message

Announcements

2021-04-14 14:00 Agnieszka Chudziak Protokół z postępowania wraz z wyborem najkorzystniejszej oferty

Skan Protokół z post [...].pdf

PROTOKÓŁ.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena wykonania usługi - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie Wykonawcy - Wykonawca przeprowadził 3 odrębne badania społeczne w ciągu ostatnich 5 lat metodami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, z których każde zakończyło się raportem pobadawczym - Proszę potwierdzić spełnienie warunku uczestnictwa (TAK), uzupełnić załącznik nr 2 - Wykaz przeprowadzonych badań oraz załączyć protokoły odbioru badań z wykazu Attachment required

Załącznik numer 2 - [...].docx

(0)
3 Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - Wykonawca posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży badań społecznych - Posiadam opisane w zapytaniu ofertowym doświadczenie. Proszę potwierdzić (TAK) oraz załączyć wypis z KRS lub podać źródło z którego Zamawiający potwierdzi podane informacje Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 481