Proceeding: Budowa oświetlenia ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 01-04-2021 13:39:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications


Wymagania i specyfikacja

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki zamieszczenia oferty - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia,  warunkami stawianymi wykonawcy, projektem budowlanym, projektem rozbiórki oświetlenia, wzorem umowy, informacją RODO.

2. Należy załączyć kosztorys ofertowy do pozycji ,,cena".

3. Dopuszczamy zgłaszanie ofert wyłącznie przez platformę zakupową.

4. Integralną częścią oferty wykonawcy są załączniki dokumentujące spełnienie punktu II z załącznika ,,warunki stawiane wykonawcy i kryteria oceny oferty". Brak wymaganych dokumentów sprawi, że oferta zostanie odrzucona.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.pdf pdf 200.22 2021-04-01 13:39:00 Proceeding
Projekt budowlany budowa oświetlenia - Bydgoszcz ul. Śniadeckich - ZDMiKP.pdf pdf 9994.74 2021-04-01 13:39:00 Proceeding
Projekt rozbiórka oświetlenia - Bydgoszcz ul. Śniadeckich - Enea Oświetlenie Sp. z o.o..pdf pdf 12152.14 2021-04-01 13:39:00 Proceeding
Warunki stawiane wykonawcy i kryteria oceny oferty Śniadeckich w Bydgoszczy.pdf pdf 796.85 2021-04-01 13:39:00 Proceeding
Wzór umowy.doc doc 231.5 2021-04-01 13:39:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 286.09 2021-04-01 13:39:00 Proceeding
Informacja RODO.pdf pdf 70.44 2021-04-01 13:39:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa oświetlenia ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej w Bydgoszczy - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 40% • 0% - 50 dni realizacji zamówienia, • 10% - 45 dni realizacji zamówienia, • 20% - 40 dni realizacji zamówienia, • 30% - 35 dni realizacji zamówienia, • 40% - 30 dni realizacji zamówieni (0)
3 Potencjał kadrowy i doświadczenie - Proszę załączyć dokumentację potwierdzającą zdolności techniczne i zawodowe (zgodnie z załącznikiem - warunki stawiane wykonawcy i kryteria oceny udziału w postępowaniu) Wymagane załączniki Attachment required (0)
4 Informacja RODO - Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views: 390