Proceeding: 006/2021 Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych na terenie Miasta Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 01-04-2021 12:08:00
Placing offers : 16-04-2021 10:00:00
Offers opening : 16-04-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
006_2021 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP_00026559_01 z dn. 2021.04.01.pdf pdf 110.16 2021-04-01 12:08:00 Proceeding
006_2021 - SWZ z załącznikami.7z 7z 301.66 2021-04-01 12:08:00 Proceeding
006_2021 - wyjasnienia treści SWZ - 08.04.2021.docx docx 78.72 2021-04-08 11:58:20 Public message
006_2021 - wyjaśnienia treści SWZ - 08.04.2021.pdf pdf 75.59 2021-04-08 11:58:20 Public message
006_2021 - wyjasnienia treści SWZ - 09.04.2021.docx docx 78.39 2021-04-09 10:50:49 Public message
006_2021 - wyjasnienia treści SWZ - 09.04.2021.pdf pdf 68.76 2021-04-09 10:50:49 Public message
006_2021 - 2021BZP 00030919 01 z dnia 12.04.2021 -Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.09 2021-04-12 14:49:41 Public message
006_2021 - wyjasnienia treści SWZ z dnia 12.04.2021.docx docx 79.62 2021-04-12 14:49:41 Public message
006_2021 - wyjasnienia treści SWZ z dnia 12.04.2021.pdf pdf 105.5 2021-04-12 14:49:41 Public message

Announcements

2021-04-12 14:49 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 12.04.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021BZP 00030919 z dn. 12.04.2021 r.

006_2021 - 2021BZP 0 [...].pdf

006_2021 - wyjasnien [...].docx

006_2021 - wyjasnien [...].pdf

2021-04-09 10:50 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 09.04.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

006_2021 - wyjasnien [...].docx

006_2021 - wyjasnien [...].pdf

2021-04-08 11:58 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 08.04.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

006_2021 - wyjasnien [...].docx

006_2021 - wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 359