Proceeding: 064/2021/TR Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową instalacji gazowej i dobudową przewodów kominowych powietrzno-spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5, 8 w budynku przy ul. Metalowców 2 w Gliwicach

Deadlines:
Published : 01-04-2021 09:36:00
Placing offers : 29-04-2021 09:00:00
Offers opening : 29-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.69 2021-04-01 09:36:00 Proceeding
SWZ_Metalowców 2.pdf pdf 1775.5 2021-04-01 09:36:00 Proceeding
załącznik nr 1_dokumentacja techniczna.7z 7z 26418.96 2021-04-01 09:36:00 Proceeding
załącznik nr 3_Projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 1265.76 2021-04-01 09:36:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_do_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_ust_1.docx docx 58.26 2021-04-01 09:36:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_do_SWZ_Oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.docx docx 56.49 2021-04-01 09:36:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do_SWZ_Formularz_oferty_po zmianach.docx docx 36.17 2021-04-22 09:52:53 Proceeding
informacje o kwocie.pdf pdf 39.58 2021-04-01 09:38:15 Public message
Pismo o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 45.83 2021-04-20 14:16:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.34 2021-04-20 14:16:22 Public message
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 71.04 2021-04-21 13:30:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 89.72 2021-04-29 11:08:03 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Metalowców 2( komunikat publiczny).pdf pdf 506.73 2021-05-12 10:24:32 Public message

Announcements

2021-05-12 10:24 Aleksandra Murawska Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-04-29 11:08 Aleksandra Murawska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-21 13:30 Aleksandra Murawska Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-04-20 14:16 Aleksandra Murawska Zmiana terminu składania ofert

Pismo o zmianie term [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-01 09:38 Aleksandra Murawska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.

informacje o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1026