Proceeding: B.7021.6.2021.MN Serwis fontann na Rynku Miejskim w Bobolicach

Małgorzata Nowak
Gmina Bobolice Department: Urząd Gminy
Deadlines:
Published : 01-04-2021 07:30:00
Placing offers : 08-04-2021 08:55:00
Offers opening : 08-04-2021 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Przedmiotem zamówienia jest serwis dwóch fontann (model: DRY PLAZA i MOKRA) zlokalizowanych na Rynku Miejskim w Bobolicach – Plac Zwycięstwa w Bobolicach.

 

Kod CPV:

34 93 00 00-5  urządzenia wodne,

50 00 00 00-5 usługi naprawcze i konserwacyjne,

90 91 31 00-1 usługi czyszczenia zbiorników,

51 51 41 00-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników.

 

1.      Usługa polega na konserwacji okresowej dwóch fontann basenowej i chodnikowej zlokalizowanych  na Rynku Miejskim, Plac Zwycięstwa w Bobolicach, dz. nr 342 obr. 3 Bobolice.

2.      Konserwacja musi zostać wykonana zgodnie z Instrukcją Obsługi
i Eksploatacji Fontann,  udzieloną gwarancją,  obowiązującymi przepisami i normami technicznymi dla tych obiektów.

3.      Zakres konserwacji okresowej obu fontann tzw. MOKREJ I DRY PLAZA:

3.1.   kontrola, regulacja, ustawienie dysz,

3.2.   kontrola stanu oświetlenia,

3.3.   ocena stanu fontanny i urządzeń pompowni,

3.4.   sprawdzenie układu filtracyjnego i dezynfekcyjnego,

3.5.   wymiana części eksploatacyjnych wg Załącznika nr.1.

3.6.   sprawdzenie sterowników i poprawności działania programów pracy fontanny,

3.7.   sprawdzenie koszy filtracyjnych oraz filtrów wstępnych,

3.8.   kontrola agregatów DR – dot. fontanny Dry Plaza,

4.      Serwis jesienny fontanna MOKRA: 

4.1.   przygotowanie fontanny na zimę wraz z zabezpieczeniem urządzeń i wszystkich systemów fontann znajdujących się w komorze na okres zimowy, za wyjątkiem spuszczenia wody, czyszczenia niecki i zabezpieczenia lamp,

4.2.   demontaż dysz i filtrów,

5.      Serwis jesienny fontanna DRY PLAZA:

5.1.   przygotowanie fontanny na zimę wraz z zabezpieczeniem urządzeń i wszystkich systemów fontann znajdujących się w komorze na okres zimowy, za wyjątkiem spuszczenia wody, czyszczenia niecki i zabezpieczenia lamp,

5.2.   demontaż pomp w agregatach,

5.3.   na okres zimowy: odwodnienie systemu filtracji i dezynfekcji w obu fontannach,

6.      Serwis wiosenny fontanna MOKRA i DRY PLAZA.

6.1.   przygotowanie fontann do eksploatacji po przerwie zimowej, demontaż wszystkich zabezpieczeń zimowych elementów fontann, montaż wszystkich  zdemontowanych elementów fontann , sprawdzenie i ustawienie ustawień programów pracy fontann.

7.      Uzgodnienie z Zamawiającym oraz ustawienie czasu pracy fontann, harmonogram pracy fontann, w tym przede wszystkim włączanie i wyłączanie fontann oraz oświetlenia, ustawienie zmian oświetlenia w terminach szczególne ważne dla Zamawiającego.

8.        Dostarczenie dokumentów i uzupełnienie wpisów prac w książce eksploatacji obiektu, która przez cały okres trwania umowy będzie znajdowała się w siedzibie Zamawiającego. Książka jest własnością Zamawiającego.    

9.      Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu fontanny, a także szkody powstałe w czasie realizacji zamówienia
a wynikające z nienależycie wykonanych prac objętych umową.

10.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ciągu każdego roku kalendarzowego konserwacji okresowej:

10.1.                   Serwis wiosenny - mający na celu uruchomienie fontann na wiosnę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym:

10.1.1.  w roku 2021 – do 30.04.2021 r.

10.1.2.  w roku 2022 – do 15.04.2022 r.

10.2.                   Serwis jesienny – mający na celu przygotowania fontann na zimę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

10.2.1. w roku 2021 – do 31.10.2021 r.

10.2.2. w roku 2022 – do 31.10.2022 r.

10.3.                   W trakcie sezonu -  w razie konieczności po ówczesnym uzgodnieniu daty oraz konieczności,  zakresu i wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy.

11.  Części eksploatacyjne zastosowane w trakcie wykonywania serwisów rozliczone zostaną przy zastosowaniu cen jednostkowych materiałów po ówczesnym przedstawieniu Zamawiającemu oraz jego akceptacji.

12.  Terminy określone w zamówieniu mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe
i będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane wspólnie w celu wyboru optymalnego czasu dokonania niezbędnych czynności serwisowych. Zastrzeżeniem podstawowym dla okresu pracy urządzenia jest okres od listopada do 10 kwietnia kiedy to fontanny muszą pozostać wyłączone, chyba że temperatury wskazują na stabilną, dodatnią pogodę.

13.  Serwis będzie prowadzony zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji wraz z załączonymi instrukcjami produktowymi urządzeń dostarczonymi przez Zamawiającego.

14.  Wykonawca będzie współdziałał w pracach naprawczych i konserwatorskich wykonywanych przez firmy gwarancyjne i specjalistyczne w razie wystąpienia takiej potrzeby, na koszt Zamawiającego o ile te nie wystąpią z winy Wykonawcy.

15.  Zamawiający zobowiązuje się do wyczyszczenia niecek i napełnienia fontann wodą po uprzednim zawiadomieniu.

 

 
 

 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.docx docx 33.61 2021-04-01 07:30:00 Proceeding
Instrukcja Obsługi.pdf pdf 5286.23 2021-04-01 07:30:00 Proceeding
Umowa fontanna- serwis.doc doc 113 2021-04-01 07:30:00 Proceeding
załącznik 1 do umowy.doc doc 72 2021-04-01 07:30:00 Proceeding
załącznik 2 do umowy.doc doc 112.5 2021-04-01 07:30:00 Proceeding
Gwarancja.pdf pdf 1779.5 2021-04-01 07:30:00 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 21.82 2021-04-01 07:30:00 Subject of the order
załącznik do oferty.doc doc 47 2021-04-01 07:30:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Koszt jednego serwisu Cena za każdy wykonany serwis

formularz ofertowy.d [...].docx

załącznik do oferty. [...].doc

1 pc. Urząd Miejski
Ratuszowa 1
76-020, Bobolice
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 160