Proceeding: ZP.262.14.2021 Likwidcja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1499N w miejscowości Kominki

Deadlines:
Published : 31-03-2021 12:48:00
Placing offers : 16-04-2021 10:00:00
Offers opening : 16-04-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.77 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
SWZ- przełom w m. Kominki.docx docx 80.11 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załączniik Nr 1 do SWZ. formularz oferty.docx docx 22.99 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1a do SWZ- kosztorys ofertowy.xls xls 38.5 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie art 125 ust 1.doc doc 117.5 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.doc doc 72 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a do SWZ- szkic lokalizacji.pdf pdf 324.97 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ- projekt umowy .docx docx 42.94 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - (wzór) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 18.35 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ- Specyfikacje techniczne.docx docx 1131.87 2021-03-31 12:48:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art 222 ust 5 Pzp.doc doc 52.5 2021-04-16 10:36:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- art 253 ust 2 .doc doc 58.5 2021-05-07 11:28:11 Public message

Announcements

2021-05-07 11:28 Katarzyna Mendalka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - art 253 ust 2 ustawy Pzp

Informacja o wyborze [...].doc

2021-04-16 10:36 Katarzyna Mendalka informacja z otwarcia ofert- art 222 ust 5 ustawy Pzp

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2021-04-16 10:34 Katarzyna Mendalka The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-16 10:00 Buyer message Zamawiający, działając na podstawie art 222 ust 4 ustawy Pzp informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 46753,53 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420