Proceeding: Or. 272.3.2021 Wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych polegających na „Modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej w powiecie krotoszyńskim. Część II- Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz transformacja istniejących baz danych do obowiązującego układu wysokości PL-EVRF2007-NH”.

Hanna Liberska
Powiat Krotoszyński
Deadlines:
Published : 31-03-2021 13:03:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.27 2021-03-31 13:03:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 166.6 2021-03-31 13:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 508.07 2021-03-31 13:03:00 Proceeding
Zał Nr 1 do OPZ Projekt_techniczny_cz.1.pdf pdf 5807.91 2021-03-31 13:03:00 Proceeding
Zał nr 1 do OPZ Projekt_techniczny_cz.2.pdf pdf 5183.94 2021-03-31 13:03:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wersja edytowalna.docx docx 45.32 2021-04-02 12:38:52 Public message
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 106.27 2021-04-06 14:11:26 Public message
Odpowiedż na pytania - skan.pdf pdf 155.61 2021-04-06 14:11:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 97.51 2021-04-09 11:18:54 Public message
Kwota.pdf pdf 88.1 2021-03-31 13:03:00 Public message

Announcements

2021-04-09 11:18 Hanna Liberska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota.pdf

2021-04-06 14:11 Hanna Liberska W załączeniu odpowiedź na zapytania w przedmiotowym postępowaniu.
Zgodnie z przepisami o dostępności, dokument przekazywany jest w dwóch wersjach jako skan oraz.pdf. Dokument .pdf nie zawiera pieczątki nagłówkowej, oraz pieczątki i podpisu osoby podpisującej.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Odpowiedż na pytania [...].pdf

2021-04-02 12:38 Hanna Liberska Załączniki do SWZ wersja edytowalna

Załączniki do SWZ we [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469