Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/ZP/21 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznej na rozbudowę systemów w laboratoriach cyberbezpieczeństwa i serwerowni w salach 1/9, 101/9 oraz Sali 9/9 – pracowni logistyki morskiej w budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę”.

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-03-2021 10:44:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Bzp.pdf pdf 86.79 2021-03-31 10:44:00 Proceeding
SWZ 10.pdf pdf 1511.77 2021-03-31 10:44:00 Proceeding
b.9 I-piętro.pdf pdf 413.79 2021-03-31 10:44:00 Proceeding
b.9 parter.pdf pdf 373.08 2021-03-31 10:44:00 Proceeding
b.9 piwnica.pdf pdf 425.14 2021-03-31 10:44:00 Proceeding
SWZ 10.docx docx 321.39 2021-03-31 10:44:00 Proceeding
Unieważnienie 10.pdf pdf 709.35 2021-04-14 13:57:55 Public message
10a Informacja o finansowaniu.pdf pdf 288.37 2021-04-09 09:00:00 Public message

Announcements

2021-04-14 13:57 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie 10.pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

10a Informacja o fin [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337