Proceeding: DT.43.2.2021 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1504W W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W ULICY WIDOKOWEJ

Deadlines:
Published : 31-03-2021 10:12:00
Placing offers : 09-04-2021 08:30:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.16 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 839.1 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 1 - Formularz oferty.doc doc 91.5 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 48 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 3 - Grupa kapitałowa.doc doc 39.5 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych usług - Doświadczenie Wykonawcy.doc doc 44 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 5 - Wykaz osób.doc doc 39 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 6 - wzór umowy.pdf pdf 1004.14 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 7 - OPZ.pdf pdf 713.02 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
Zał nr 8 - mapy.zip zip 2466.05 2021-03-31 10:12:00 Proceeding
DT.43.2.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.75 2021-04-09 12:50:52 Public message

Announcements

2021-04-09 12:50 Magdalena Iwanowska Informacja z otwarcia ofert.

DT.43.2.2021 Informa [...].pdf

2021-04-09 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 180 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 241