Proceeding: EZP/19/21 Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku- 9 pakietów

Deadlines:
Published : 31-03-2021 09:46:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 379.5 2021-03-31 09:46:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 288.75 2021-03-31 09:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1479.35 2021-03-31 09:46:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI.doc doc 394 2021-03-31 09:46:00 Proceeding
Zmiana do SWZ.pdf pdf 432.52 2021-04-06 13:56:58 Public message
Pytania odpowiedzi Wykonawcy.pdf pdf 2538.62 2021-04-23 11:01:42 Public message
Informacja zgodnie z art. 222 ust.5.pdf pdf 194.78 2021-05-06 09:29:35 Public message
OFERTA NR 1 AESCULAP.zip zip 12494.19 2021-05-07 07:24:40 Public message
OFERTA NR 2 MEDTRONIC.zip zip 1936.99 2021-05-07 07:24:40 Public message
OFERTA NR 3 VYGON.zip zip 4230.92 2021-05-07 07:24:40 Public message
OFERTA NR 4 RESPIROMIX.zip zip 1800.95 2021-05-07 07:24:40 Public message
OFERTA NR 5 TERUMO.zip zip 8461.03 2021-05-07 07:24:40 Public message
OFERTA NR 6 PAJUNK.zip zip 7198.53 2021-05-07 07:24:40 Public message
Informacja zgodnie z art. 222.ust.4.pdf pdf 125.19 2021-05-05 09:30:00 Public message

Announcements

2021-05-07 07:24 Beata Zoellner Zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 Zamawiający zamieszcza złożone oferty

OFERTA NR 1 AESCULAP [...].zip

OFERTA NR 2 MEDTRONI [...].zip

OFERTA NR 3 VYGON.zi [...].zip

OFERTA NR 4 RESPIROM [...].zip

OFERTA NR 5 TERUMO.z [...].zip

OFERTA NR 6 PAJUNK.z [...].zip

2021-05-06 09:29 Beata Zoellner Informacja zgodnie z art. 222 ust.5

Informacja zgodnie z [...].pdf

2021-05-05 09:30 Buyer message Informacja zgodnie z art. 222 ust.4 w załączeniu

Informacja zgodnie z [...].pdf

2021-04-23 11:01 Beata Zoellner Pytania odpowiedzi Wykonawcy

Pytania odpowiedzi W [...].pdf

2021-04-06 13:56 Beata Zoellner Zmiana do SWZ dot. pakietu nr 3

Zmiana do SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1120