Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SG.271.3.2021 Opracowanie i konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku

Monika Kujawska
Gmina Mosina Department: SG
Deadlines:
Published : 30-03-2021 17:18:00
Placing offers : 12-04-2021 12:00:00
Offers opening : 12-04-2021 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8 109 554 w godzinach: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe - podpisane.pdf pdf 569.65 2021-03-30 17:18:00 Subject of the order
zał 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty.docx docx 16.72 2021-03-30 17:18:00 Subject of the order
zał 2 do Zapytania Ofertowego.docx docx 14.2 2021-03-30 17:18:00 Subject of the order
zał 3 do zapytania ofertowego.docx docx 13.9 2021-03-30 17:18:00 Subject of the order
Kopia 441476-protocol-2.pdf z cenami brutto.pdf pdf 192.53 2021-04-13 12:53:36 Public message
Kopia 441476-protocol-2.pdf pdf 214.24 2021-04-13 12:16:36 Public message
protokół z postępowania.pdf pdf 228.17 2021-04-15 07:40:57 Public message

Announcements

2021-04-15 07:40 Monika Kujawska Protokół z postępowania.

protokół z postępowa [...].pdf

2021-04-13 12:53 Monika Kujawska Wynik postępowania z cenami brutto, które były podstawą do wyliczenia kryterium ceny.

Kopia 441476-protoco [...].pdf

2021-04-13 12:16 Monika Kujawska Protokół z postępowania. Wybrano ofertę Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k. - najwyższa łączna liczba uzyskanych punktów w kryterium ceny oraz doświadczenia.

Kopia 441476-protoco [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie i konsultacje Strategii Rozwoju Gminy do 2030 treść zapytania ofertowego w załączeniu

zapytanie ofertowe - [...].pdf

zał 1 do zapytania o [...].docx

zał 2 do Zapytania O [...].docx

zał 3 do zapytania o [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - a) 50% po przygotowaniu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku” (po podpisaniu protokołu odbioru); b) 50% po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniu uzgodnień i niezbędnych opinii. Płatności, o których mowa wyżej nastąpią w terminie 30 dni od daty złożenia niezbędnych dokumentów w siedzibie Zamawiającego, z tym, że ostatnia rata będzie płatna nie później niż do końca grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji całości zamówienia – do 30 listopada 2021 r. (opracowanie projektu strategii rozwoju do 31 sierpnia 2021 r.). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie 30% Liczba strategii rozwoju gmin, powiatów, województw, obszarów funkcjonalnych lub gminnych programów rewitalizacji wykonanych w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (0)

The number of page views: 1350