Proceeding: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.

Deadlines:
Published : 02-04-2021 11:38:00
Placing offers : 30-04-2021 11:15:00
Offers opening : 30-04-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz_ofertowy_zal_nr 1_do_SWZ.doc doc 74.5 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia zał_2.doc doc 116 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
PROJEKTY_UMÓW.zip zip 108.82 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
FORMULARZE_CENOWE.zip zip 119.77 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
OŚWIADCZENIA.zip zip 28.35 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
Kopia notowań_zał_nr_8.pdf pdf 62.03 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
SWZ_2021.pdf pdf 179.02 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
2021-OJS065-163720-pl.pdf pdf 237.67 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
espd-request.zip zip 92.23 2021-04-02 11:38:00 Proceeding
Wyjaśnienie_treści_Modyfikacja_SWZ.pdf pdf 47.67 2021-04-14 09:50:29 Public message
Informacja_z_dnia_otwarcia_ofert.pdf pdf 353.43 2021-04-30 14:10:53 Public message
Informacja_o_kwocie.doc doc 37 2021-04-30 11:15:00 Public message

Announcements

2021-04-30 14:10 Anna Kostecka Zamawiający przekazuje informację z dnia otwarcia ofert

Informacja_z_dnia_ot [...].pdf

2021-04-30 11:15 Buyer message Zamawiający przekazuje w załączniku informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].doc

2021-04-14 09:50 Anna Kostecka Przekazuje w załączniku odpowiedzi na pytania oraz modyfikację SWZ

Wyjaśnienie_treści_M [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711