Proceeding: EZP/22/21 Zakup (dostawa) produktów leczniczych - 5 pakietów EZP/22/21

Deadlines:
Published : 29-03-2021 14:16:00
Placing offers : 09-04-2021 08:30:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ do publik..pdf pdf 1694.66 2021-03-29 14:16:00 Proceeding
ogłosz po opublikowaniu.pdf pdf 101.07 2021-03-29 14:16:00 Proceeding
załączniki do SWZ.doc doc 302 2021-03-29 14:16:00 Proceeding
INFORMACJA ZGODNIE Z ART 222 ust 5.pdf pdf 423.66 2021-04-09 12:46:33 Public message
Charakterystyka-15625-20210119000000-7585_N-202.pdf pdf 544.89 2021-04-12 11:16:13 Public message
Charakterystyka-24910-20200814000000-8560_B-202.pdf pdf 353.79 2021-04-12 11:16:13 Public message
Charakterystyka-33416-20201120000000-2925_M-202.pdf pdf 169.99 2021-04-12 11:16:13 Public message
Charakterystyka-39131-20191212000000-7733_B-201.pdf pdf 299.71 2021-04-12 11:16:13 Public message
Formularz asortymentowo-cenowy.pdf pdf 341.46 2021-04-12 11:16:13 Public message
Formularz ofertowy.pdf pdf 840.3 2021-04-12 11:16:13 Public message
Oferta przetargowa Poznań Długa 09.04.2021.zip zip 4268.21 2021-04-12 11:16:13 Public message
Pełnomocnictwo Klaudia 2021.pdf pdf 298.91 2021-04-12 11:16:13 Public message
Załącznik nr 3.pdf pdf 616.82 2021-04-12 11:16:13 Public message
Załącznik nr 4.pdf pdf 543.13 2021-04-12 11:16:13 Public message
Bewim 10 mg,tabl. pwl._Charakterystyka_Urtica Sp. z o.o..pdf pdf 299.71 2021-04-12 11:16:13 Public message
Dodatkowe_Informacje_URTICA.pdf pdf 287.69 2021-04-12 11:16:13 Public message
Formularz cenowy_Urtica Sp. z o.o..pdf pdf 284.41 2021-04-12 11:16:13 Public message
Formularz cenowy_Urtica Sp. z o.o..xlsx xlsx 16.43 2021-04-12 11:16:13 Public message
Formularz cenowy_Urtica Sp. z o.o..xlsx.xades xades 10.49 2021-04-12 11:16:13 Public message
Formularz ofertowy_Urtica Sp. z o.o..pdf.pdf pdf 355.53 2021-04-12 11:16:13 Public message
Milukante,10 mg, tab.powl._Charakterystyka_Urtica Sp.z o.o..pdf pdf 291.73 2021-04-12 11:16:13 Public message
Pelnomocnictwo do podpisania oferty _Urtica Sp.z o.o..pdf pdf 235.76 2021-04-12 11:16:13 Public message
Zał. nr 3 do SWZ_Oświadczenie Urtica Sp.z o.o..pdf.pdf pdf 203.59 2021-04-12 11:16:13 Public message
Zał. nr 4 do SWZ_Oświadczenie Urtica Sp.z o.o.pdf pdf 186.16 2021-04-12 11:16:13 Public message
INFORMACJA ZGODNIE Z ART 222 ust 4.pdf pdf 173.95 2021-03-29 14:16:00 Public message

Announcements

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 308