Proceeding: 6/2021/Z Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w kompleksach administrowanych przez JW3964

Łukasz Granica
Jednostka Wojskowa 3964
Deadlines:
Published : 29-03-2021 12:27:00
Placing offers : 10-05-2021 10:00:00
Offers opening : 10-05-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Ochrona.pdf pdf 1104.97 2021-03-29 12:27:00 Proceeding
Zał. 5 - oswiadczenie GK.doc doc 48 2021-03-29 12:27:00 Proceeding
Zał. 7 - oswiadczenie o ubezpieczeniu.doc doc 26.5 2021-03-29 12:27:00 Proceeding
Zał. 9 - Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) SWZ.docx docx 33.62 2021-03-29 12:27:00 Proceeding
Zał. 10 - Klauzula informacyjna (art. 14 RODO) SWZ.docx docx 33.63 2021-03-29 12:27:00 Proceeding
Usługi - 157334-2021 - TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 87.44 2021-04-06 13:49:34 Proceeding
Zał. 4 - wykaz_uslug.doc doc 35.5 2021-04-07 09:19:05 Proceeding
Zał. 8 - Draft Umowy po zmianie.pdf pdf 790.12 2021-04-21 12:33:09 Proceeding
Zał. 4 - wykaz_uslug.doc doc 35.5 2021-04-21 12:33:20 Proceeding
Zał. 2a Specyfikacja WKU Praga NEW.docx docx 36.51 2021-04-21 12:33:29 Proceeding
Zał. 2aa Specyfikacja WKU Śródmieście NEW.docx docx 36.89 2021-04-21 12:33:29 Proceeding
Zał. 2b Specyfikacja Klub DGW NEW.docx docx 34.88 2021-04-21 12:33:29 Proceeding
Zał. 2c Specyfikacja CBW NEW.docx docx 51.19 2021-04-21 12:33:29 Proceeding
Zał. 2d Specyfikacja KW8649 NEW.docx docx 32.55 2021-04-21 12:33:29 Proceeding
potwierdzenie przeslania zmiany do TED.pdf pdf 209.44 2021-04-21 12:35:14 Proceeding
Zał. 3 - JEDZ.xml xml 164.29 2021-03-29 12:27:00 Criterion
Zał. 11 - Oświadczenie (art. 13 i art. 14 RODO) SWZ.docx docx 20.84 2021-03-29 12:27:00 Criterion
Zał. 1 - Oferta.doc doc 59.5 2021-04-21 12:33:50 Criterion
ZMIANA SWZ.pdf pdf 514.28 2021-04-07 14:10:05 Public message
odwołanie ochrona.pdf pdf 461.24 2021-04-09 14:31:25 Public message
ZMIANA SWZ PO ODWOŁANIU.pdf pdf 519.57 2021-04-21 12:31:04 Public message
ODPOWIEDZI 1.pdf pdf 605.2 2021-04-21 12:31:31 Public message
Odpowiedzi 2.pdf pdf 557.32 2021-04-21 12:31:52 Public message
Odpowiedzi 3.pdf pdf 549.01 2021-04-21 12:32:19 Public message
2021-OJS080-206786-pl.pdf pdf 81.61 2021-04-26 11:09:14 Public message

Announcements

2021-05-07 10:41 Łukasz Granica Zamawiający informuje, ze w formularzu oferowym jest omyłka pisarska , w pierwszej części zamówienia w postaci:
Całkowity miesięczny koszt świadczenia usługi za "cztery" kompleksy
a powinno być
Całkowity miesięczny koszt świadczenia usługi za "dwa" kompleksy
2021-04-26 11:09 Łukasz Granica ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane

2021-OJS080-206786-p [...].pdf

2021-04-21 12:32 Łukasz Granica Pytania i odpowiedzi 3

Odpowiedzi 3.pdf

2021-04-21 12:31 Łukasz Granica Pytania i odpowiedzi 2

Odpowiedzi 2.pdf

2021-04-21 12:31 Łukasz Granica Pytania i odpowiedzi 1

ODPOWIEDZI 1.pdf

2021-04-21 12:31 Łukasz Granica Zmiana treści SWZ

ZMIANA SWZ PO ODWOŁA [...].pdf

2021-04-09 14:31 Łukasz Granica W niniejszym postępowaniu wpłynęło odwołanie, którego treść zamawiający przesyła zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. u. z 2019r. poz. 2019)

odwołanie ochrona.pd [...].pdf

2021-04-07 14:10 Łukasz Granica Zmiana treści SWZ

ZMIANA SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. 3 - JEDZ.xml

Zał. 11 - Oświadczen [...].docx

Zał. 1 - Oferta.doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 884