Proceeding: 2021/BZP 00023825/01 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski PZD-ZP.261.7.2021

Deadlines:
Published : 26-03-2021 14:35:00
Placing offers : 04-05-2021 13:00:00
Offers opening : 04-05-2021 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021.7.Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 1431.49 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.1.Dokumentacja projektowa.zip zip 136219.15 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.2.STWiORB.pdf pdf 5412.03 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.6.Oświadczenie.Art.125 ust.4.docx docx 25.25 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.7.Oświadczenie.Art.125 ust.5.docx docx 28.93 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.5.Oświadczenie.Art.125 ust.1.docx docx 26.95 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Ogłoszenie.pdf pdf 69.83 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.8.Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 33 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.9.Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 33 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.10.Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 33.5 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.11.Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 34 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.12.Oświadczenie o aktualności.doc doc 39 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.13.Oświadczenie o aktualności.konsorcium.doc doc 35.5 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.14.Oświadczenie o aktualności.Podmiot udostępniający.doc doc 37 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.15.Wykaz robót.docx docx 27.18 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.16.Wykaz osób.docx docx 28.63 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.17.Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 27.39 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.18.Przedmiar robót wersja edytowlana.xlsx xlsx 30.89 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.18.Przedmiar robót.pdf pdf 6116.42 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.3.Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 497.11 2021-03-26 14:35:00 Proceeding
2021.7.Zał.4.Formularz ofertowy.doc doc 96 2021-03-30 14:34:05 Proceeding
2021.7.Wyjaśnienia treści specyfikacji.pdf pdf 633.72 2021-04-08 10:48:33 Public message
2021.7.Zmiana 1.pdf pdf 787.6 2021-04-21 14:44:43 Public message
2021.7.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.18 2021-04-21 14:46:06 Public message
2021.7.Zmiana 2 SWZ.pdf pdf 360.36 2021-04-22 15:24:15 Public message
2021.7.Wyjaśnienia SWZ.zip zip 1435.12 2021-04-23 15:07:38 Public message
2021.7.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 574.18 2021-05-04 14:46:54 Public message

Announcements

2021-05-04 14:46 Anna Michałczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art.222 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Zamawiający) udostępnia Informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski z dnia 4 maja 2021 r. znak PZD-ZP.261.7.2021

2021.7.Informacja z [...].pdf

2021-05-04 13:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 16 491 918,50 zł brutto.
2021-04-23 15:07 Anna Michałczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 284 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski

2021.7.Wyjaśnienia S [...].zip

2021-04-22 15:24 Anna Michałczak ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 286 ust.7 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 2 treści Specyfikacja warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski, z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak PZD-ZP.261.7.2021

2021.7.Zmiana 2 SWZ. [...].pdf

2021-04-21 14:46 Anna Michałczak PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Działając na podstawie art. 286 ust.5 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski
Nowy termin składania ofert upływa 4 maja 2021 o godz.13:00

2021-04-21 14:46 Anna Michałczak OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Działając na podstawie art. 271 ust.4 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski, z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 2021/BZP 00037652/01

2021.7.Ogłoszenie o [...].pdf

2021-04-21 14:44 Anna Michałczak ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 286 ust.7 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski, z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak PZD-ZP.261.7.2021

2021.7.Zmiana 1.pdf

2021-04-08 10:48 Anna Michałczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art.284 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski

2021.7.Wyjaśnienia t [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3668