Proceeding: 2021/BZP00023681/01 Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych - mrożonych do magazynów słuzby żywnościowej w Nowej Dębie, Kielcach i Sandomierzu

Deadlines:
Published : 26-03-2021 13:26:00
Placing offers : 08-04-2021 08:00:00
Offers opening : 08-04-2021 08:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy Zp3_2021.docx docx 22.85 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
Formularz szczegółowej wyceny.xlsx xlsx 17.12 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
MIejsca dostaw załącznik nr 3 do umowy.docx docx 17.7 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 80.17 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
Opis przedmoitu zamówienia.docx docx 120.79 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
oświadczenie art 117 Pzp.docx docx 21.98 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
Oświadczenie składane na podstawie art 125 ust 1 ustawy Pzp.docx docx 30.91 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
Projekt umowy.docx docx 55.42 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
SWZ dostawa garmażeryjne - mrożone.docx docx 112.38 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.docx docx 20 2021-03-26 13:26:00 Proceeding
Zp3 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 340.85 2021-04-08 14:44:33 Public message

Announcements

2021-04-08 14:44 Agnieszka PILECKA Informacja z otwarcia ofert.

Zp3 Informacja z otw [...].pdf

2021-04-08 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 250 000,00zł gross za zamówienie podstawowe.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 256