Proceeding: sprzedaż Sprzedaż opraw ulicznych sodowych

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Published : 26-03-2021 11:21:00
Placing offers : 30-04-2021 11:21:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informuje o sprzedaży  opraw ulicznych sodowych

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zakup dowolnej ilości lamp nie więcej niż 29 szt. 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość

lub pod nr tel.   957 287 850 Adam Kowalkowski

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20210107_103600.jpg jpg 3418.74 2021-03-26 11:21:00 Subject of the order
20210107_141320.jpg jpg 4425.63 2021-03-26 11:21:00 Subject of the order
20210107_075200.jpg jpg 3587.74 2021-03-26 11:21:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż używanych opraw ulicznych sodowych Sprzedaż używanych opraw ulicznych sodowych marka - „Philips” typ Malaga - SGS-102 moc - 250 W stan – sprawne technicznie w komplecie do każdej lampy – używane źródło światła - żarówka sodowa 250W w załączniku zdjęcia Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zakup dowolnej ilości lamp nie więcej niż 29 szt.

20210107_103600.jpg

20210107_141320.jpg

20210107_075200.jpg

29 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5654 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 7 dni od otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Odbiór osobisty - Koszt odbioru po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin odbioru - ......dni, wypełnia Wykonawca (0)
5 Oświadczenie - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy (zgodnie z USTAWĄ z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym), proszę potwierdzić: "będzie"/ nie będzie" (0)
6 Oświadczenie - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszego zamówieni,proszę potwierdzić. (0)
7 Mechanizm podzielonej płatności - Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. informuje, że do rozliczeń stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). (0)
8 MPP - W przypadku transakcji wiążącej się z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności na fakturze lub innym dokumencie Wykonawca przekaże Zamawiającemu symbole PKWiU/CN i pozycję załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2020r. poz. 106 z późniejszymi zmianami) dotyczące sprzedawanych produktów niniejszej umowy. (0)
9 Oświadczenie - Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Numer rachunku bankowego ……………………………………… (znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług), proszę o podanie rachunku bankowego (0)
Unlock the form

The number of page views: 467