Proceeding: 3/ZP/2021 Dostawa produktów leczniczych

Deadlines:
Published : 25-03-2021 15:06:00
Placing offers : 09-04-2021 08:30:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa produktów leczniczych.pdf pdf 157.1 2021-03-25 15:06:00 Proceeding
SWZ Dostawa produktów leczniczych.pdf pdf 251.92 2021-03-25 15:06:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 76.07 2021-03-25 15:06:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy.docx docx 97.29 2021-03-25 15:06:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 21.75 2021-03-25 15:06:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 118.5 2021-03-25 15:06:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 102.51 2021-03-25 15:06:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 161.95 2021-04-06 12:03:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 163.56 2021-04-09 13:03:17 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pakiet nr 3.pdf pdf 55.08 2021-04-12 12:51:50 Public message

Announcements

2021-04-12 12:51 Michał Kupczak W załączniku: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Pakiet nr 3

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-04-09 13:03 Michał Kupczak W załączniku: Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-06 12:03 Michał Kupczak W załączniku: Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442