Proceeding: 2021/BZP 00022873/01 9/PNP/SW/2021 "Rozbudowa systemu parkingowego"

Deadlines:
Published : 25-03-2021 12:36:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
9 - Załącznik nr 7 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 325.38 2021-03-25 12:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieiu 103.7 2021-03-25 12:36:00 Proceeding
9 - SWZ.pdf pdf 823.04 2021-03-25 12:36:00 Proceeding
9 - Załącznik 1, 2, 3, 4, 5.pdf pdf 455.8 2021-03-25 12:36:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 329.36 2021-03-25 12:36:00 Proceeding
Pytania z dnia 30.03.2021.pdf pdf 92.75 2021-03-30 11:56:07 Public message
Załącznik do odpowiedzi z dnia 30.03.2021.pdf pdf 313.65 2021-03-30 11:56:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 33.92 2021-04-02 08:40:08 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 63.36 2021-04-12 07:08:42 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.04.2021.pdf pdf 182.99 2021-04-07 11:48:55 Public message
Zalącznik do odpowiedzi z dnia 07.04.2021.pdf pdf 308.86 2021-04-07 11:48:55 Public message
9 - Informacja o kwocie.pdf pdf 45.64 2021-04-09 09:10:32 Public message

Announcements

2021-04-12 07:08 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:10 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie.

9 - Informacja o kwo [...].pdf

2021-04-07 11:48 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi z dnia 07.04.2021r

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zalącznik do odpowie [...].pdf

2021-04-02 08:40 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].

2021-03-30 11:56 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2021

Pytania z dnia 30.03 [...].pdf

Załącznik do odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 364