Proceeding: AZ-P.2021.6 Dostawa środków opatrunkowych, prześcieradeł oraz niejałowych koszul, podkładów i ręczników dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 30 zadań częściowych

Deadlines:
Published : 24-03-2021 14:03:00
Placing offers : 09-04-2021 08:30:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 521 2021-03-24 14:03:00 Proceeding
2021_BZP 00022256_01.pdf pdf 366.04 2021-03-24 14:03:00 Proceeding
wyjaśnienia SWZ nr 3.pdf pdf 354.34 2021-04-06 13:58:23 Proceeding
modyfikacja SWZ nr 1.pdf pdf 295.48 2021-03-25 08:53:31 Public message
zał.2-1 do 2-30 do SWZ.doc doc 737 2021-03-25 08:53:31 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.75 2021-04-01 13:29:37 Public message
wyjaśnienia i modyfikacje SWZ nr 2.pdf pdf 364.1 2021-04-01 13:29:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 180.68 2021-04-09 13:18:29 Public message
odrzucenie - zad. 15 i 23.pdf pdf 129.91 2021-04-14 12:41:07 Public message
unieważnienie - zad. 15,16,18,23.pdf pdf 124.5 2021-04-14 12:41:07 Public message

Announcements

2021-04-14 12:41 Elżbieta Kozioł W załącznikach zawiadomienie o:
- odrzuceniu ofert w zad. 15 i 23,
- unieważnieniu postępowania w zad. 15, 16, 18 i 23.

odrzucenie - zad. 15 [...].pdf

unieważnienie - zad. [...].pdf

2021-04-09 13:18 Elżbieta Kozioł W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 08:30 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp, udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Całość zamówienia - 693.342,60 zł brutto:
zadanie 1 - 54.756,00 zł brutto, zadanie 2 - 54.000,00 zł brutto, zadanie 3 - 142.020,00 zł brutto, zadanie 4 – 432,00 zł brutto, zadanie 5 – 27.540,00 zł brutto,
zadanie 6 – 2.106,00 brutto, zadanie 7 – 49.680,00 zł brutto, zadanie 8 – 8.802,00 zł brutto, zadanie 9 – 31.158,00 zł brutto, zadanie 10 – 248,40 zł brutto,
zadanie 11 – 13.500,00 zł brutto, zadanie 12 – 5.886,00 zł brutto, zadanie 13 – 83.916,00 zł brutto, zadanie 14 – 38.448,00 zł brutto,
zadanie 15 – 12.420,00 zł brutto, zadanie 16 – 20.358,00 zł brutto, zadanie 17 – 19.224,00 zł brutto, zadanie 18 – 5.572,80 zł brutto,
zadanie 19 – 11.558,40 zł brutto, zadanie 20 – 972,00 zł brutto, zadanie 21 – 16.740,00 zł brutto, zadanie 22 – 750,00 zł brutto,
zadanie 23 – 1.447,20 zł brutto, zadanie 24 – 10.800,00 zł brutto, zadanie 25 – 8.262,00 zł brutto, zadanie 26 – 3.196,80 zł brutto,
zadanie 27 – 37.044,00 zł brutto, zadanie 28 – 8.748,00 zł brutto, zadanie 29 – 9.471,00 zł brutto, zadanie 30 – 14.256,00 brutto.
2021-04-01 13:29 Elżbieta Kozioł W załączniku:
- wyjaśnienia i modyfikacje SWZ nr 2,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i modyf [...].pdf

2021-03-25 08:53 Elżbieta Kozioł W załącznikach: informacja o modyfikacjach oraz Formularze Cenowe.

modyfikacja SWZ nr 1 [...].pdf

zał.2-1 do 2-30 do S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1066