Proceeding: ZP.271.3.2021.BP „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych zadania Dojście do baszty w Santoku”

Bogumiła Popkowska
Gmina Santok
Deadlines:
Published : 24-03-2021 14:02:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.27 2021-03-24 14:02:00 Criterion
SWZ pdf. docx.pdf pdf 823.83 2021-03-24 14:02:00 Criterion
Wzór umowy pdf docx.pdf pdf 423.89 2021-03-24 14:02:00 Criterion
baszta santok.doc doc 49 2021-03-30 15:19:40 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na zadania docx.docx docx 32.3 2021-04-08 08:18:10 Public message
Informacja o złozonych ofertach.docx docx 32.82 2021-04-08 11:07:43 Public message
Wybór najkorzytsniejszej ofertypdf.pdf pdf 891.2 2021-04-13 13:37:05 Public message

Announcements

2021-04-13 13:37 Bogumiła Popkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzytsniej [...].pdf

2021-04-08 11:07 Bogumiła Popkowska Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złozony [...].docx

2021-04-08 08:18 Bogumiła Popkowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].docx

2021-03-30 15:23 Bogumiła Popkowska Załącznik - 2
2021-03-30 15:19 Bogumiła Popkowska Załączniki - mapy

baszta santok.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

0Ogłoszenie o zamówi [...].pdf

SWZ pdf. docx.pdf

Wzór umowy pdf docx. [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334