Proceeding: AZ-P.2021.8 Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe

Deadlines:
Published : 24-03-2021 12:33:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
AZ-P.2021.8 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.02 2021-03-24 12:33:00 Proceeding
AZ-P.2021.8 SWZ.doc doc 619 2021-03-24 12:33:00 Proceeding
AZ-P.2021.8 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr1.pdf pdf 1910.29 2021-04-02 12:45:00 Public message
AZ-P.2021.8 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.25 2021-04-08 11:08:40 Public message
AZ-P.2021.8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 257.54 2021-04-13 13:17:22 Public message

Announcements

2021-04-13 13:17 Rafał Nowakowski W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

AZ-P.2021.8 Zawiadom [...].pdf

2021-04-08 11:08 Rafał Nowakowski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

AZ-P.2021.8 informa [...].pdf

2021-04-08 09:00 Buyer message Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu zgodnie z art. 222 ust 4 Pzp informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 155.930,00 zł brutto.
2021-04-06 11:29 Elżbieta Kozioł The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-02 12:45 Rafał Nowakowski W załączeniu wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr1.

AZ-P.2021.8 Wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609