Proceeding: 5S/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Zabrzu - Etap I

Deadlines:
Published : 23-03-2021 12:54:00
Placing offers : 08-04-2021 08:00:00
Offers opening : 08-04-2021 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_SIWZ.pdf pdf 631.2 2021-03-23 12:54:00 Proceeding
1_Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.doc doc 66.5 2021-03-23 12:54:00 Proceeding
2_Załącznik nr 2 do SIWZ_wzór umowy.pdf pdf 539.01 2021-03-23 12:54:00 Proceeding
3_Załącznik nr 3 do SIWZ_ wykaz zrealizowanych robót.doc doc 41 2021-03-23 12:54:00 Proceeding
4_Załącznik nr 4 do SIWZ_ wykaz personelu.doc doc 44.5 2021-03-23 12:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 797.6 2021-03-23 12:54:00 Proceeding
OPZ.zip zip 118932.8 2021-03-23 12:54:00 Proceeding
3_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 354.41 2021-04-08 08:49:42 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 400.79 2021-04-14 08:04:18 Public message

Announcements

2021-04-14 08:04 Małgorzata Tatarek Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-08 08:49 Małgorzata Tatarek Informacja z otwarcia ofert

3_Informacja z otwar [...].pdf

2021-04-08 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 2 328 229,81 zł netto, 2 863 722,66 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 437