Proceeding: BZP.3810.2.2021.KK Dostawa środków ochrony osobistej z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Deadlines:
Published : 19-03-2021 11:39:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2-OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE.pdf pdf 163.05 2021-03-19 11:39:00 Proceeding
DOKUMENTY PRZETARGOWE.zip zip 1517.42 2021-03-19 11:39:00 Proceeding
2-OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU 1 WYSŁANE DO PUBLIKACJI.pdf pdf 94.69 2021-03-19 11:43:42 Public message
2-ogłoszenie o sprostowaniu II wysł do publ.pdf pdf 85.75 2021-03-29 11:10:05 Public message
2-zał.nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) PO ZMIANIE.docx docx 66.6 2021-03-29 11:11:12 Public message
2-sprostowanie II opubl.pdf pdf 81.49 2021-04-06 08:36:48 Public message
2-odp na pytania.pdf pdf 1256.32 2021-04-06 09:44:45 Public message
2-zał.nr 1 do oferty (formularz asort-cenowy) po omyłce pis.p.nr 2.xlsx xlsx 379.22 2021-04-09 12:01:21 Public message
2-odp.na pytania II.pdf pdf 2092.12 2021-04-09 12:01:21 Public message
2-SWZ po zmianie pkt.III SWZ.docx docx 129.33 2021-04-09 12:02:08 Public message
2-ogł zm terminu wysł do publ na 30.04.2021 2.pdf pdf 69.44 2021-04-13 12:35:25 Public message
2-ogł zm terminu wysł do publ na 30.04.2021 od ogł.pdf pdf 69.14 2021-04-13 12:35:25 Public message
2-SWZ po zmianie terminu na 30.04.2021.docx docx 129.46 2021-04-14 08:42:17 Public message
2-zał.nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) PO ZMIANIE II.docx docx 66.52 2021-04-14 08:42:17 Public message
2-Ogłoszenie o sprostowaniu III opubl..pdf pdf 67.4 2021-04-16 09:14:28 Public message
2-zał.nr 5 do SWZ (umowa wzór) po zmianie.docx docx 342.01 2021-04-19 11:39:47 Public message
2-SWZ po zmianie III 4b.docx docx 129.61 2021-04-21 07:59:54 Public message
2-SWZ po zmianie IV 12.1..docx docx 129.42 2021-04-21 07:59:54 Public message
2-ogłoszenie o spros IV WYSŁ DO PUBL.pdf pdf 77.08 2021-04-21 07:59:54 Public message
2-OGŁ O SPROSTOW INFORMACJE DOD WYSŁ DO PUBL.pdf pdf 70.24 2021-04-21 08:34:20 Public message
2-sprostowanie opubl.pdf pdf 74.32 2021-04-23 09:29:55 Public message
2-sprostowanie opublikow.pdf pdf 66.12 2021-04-26 11:11:30 Public message
2-ogł opubl zm term na 05.05.2021.pdf pdf 67.29 2021-05-04 07:30:16 Public message
2-SWZ po zmianie terminu na 05.05.2021 r..docx docx 129.56 2021-04-27 10:00:02 Public message
2-zał.nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) PO ZMIANIE III TERM ZW OFERTA NA 02.08.2021.docx docx 66.67 2021-04-27 10:00:02 Public message
2-odp na pyt.II po omyłce pis..pdf pdf 367.69 2021-04-27 10:00:02 Public message
2-ogłoszenie zm term skł ofert na 05.05.2021 wysł do publ.pdf pdf 71.52 2021-04-27 10:00:02 Public message
2-Protokół z otwarcia ofert.docx docx 27.14 2021-05-06 11:18:44 Public message
2-inf.o odrzuceniu oferty.pdf pdf 366.11 2021-05-07 11:50:51 Public message

Announcements

2021-05-07 11:50 Katarzyna Kuzyk 2-inf.o odrzuceniu oferty

2-inf.o odrzuceniu o [...].pdf

2021-05-06 11:18 Katarzyna Kuzyk 2-protokół z otwarcia ofert

2-Protokół z otwarci [...].docx

2021-05-05 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć ogółem na sfinansowanie zamówienia: 433 747,37 zł brutto.
Pakiet nr 1 -131 220,00 zł brutto
Pakiet nr 2 - 54 000,00 zł brutto
Pakiet nr 3 - 3 298,98 zł brutto
Pakiet nr 4 - 155 520,00 zł brutto
Pakiet nr 5 - 89 708,39 zł brutto2021-05-04 07:30 Katarzyna Kuzyk 2-ogł zm terminu na 05.05.2021 opubl.

2-ogł opubl zm term [...].pdf

2021-04-27 10:00 Katarzyna Kuzyk 2-Ogłoszenie o zm.term.skł.ofert na 05.05.2021 r.wysł.do publ.
2-formularz ofertowy po zm.III zmiana term.zw.ofertą na 02.08.2021 r.
2-odp.na pytania II po omyłce pis.
2-SWZ po zm.terminu na 05.05.2021 r.

2-SWZ po zmianie ter [...].docx

2-zał.nr 1 do SWZ (f [...].docx

2-odp na pyt.II po o [...].pdf

2-ogłoszenie zm term [...].pdf

2021-04-26 11:11 Katarzyna Kuzyk 2-ogłoszenie o sprost opublikowane inf dod

2-sprostowanie opubl [...].pdf

2021-04-23 09:29 Katarzyna Kuzyk 2-sprostowanie opublik.

2-sprostowanie opubl [...].pdf

2021-04-21 08:34 Katarzyna Kuzyk 2-OGŁ O SPROST WYSŁ DO PUBL INF DODATK.

2-OGŁ O SPROSTOW INF [...].pdf

2021-04-21 07:59 Katarzyna Kuzyk 2-OGŁOSZENIE O SPROST. PRZED ŚR DOWODOWE WYSŁ DO PUBL
2-SWZ po zmianie IV 12.1.
2-SWZ po zmianie III 4b

2-SWZ po zmianie III [...].docx

2-SWZ po zmianie IV [...].docx

2-ogłoszenie o spros [...].pdf

2021-04-20 10:12 Katarzyna Kuzyk 2-OGŁO SPROST IV WYSŁ DO PUBL
2-SWZ PO ZMIANIE
2021-04-19 11:39 Katarzyna Kuzyk 2-umowa wzór po zmianie

2-zał.nr 5 do SWZ (u [...].docx

2021-04-16 09:14 Katarzyna Kuzyk 2-Ogłoszenie o sprostowaniu III opubl.

2-Ogłoszenie o spros [...].pdf

2021-04-14 08:42 Katarzyna Kuzyk 2-SWZ po zmianie terminu na 30.04.2021 r.
2-formularz ofertowy po zm.II

2-SWZ po zmianie ter [...].docx

2-zał.nr 1 do SWZ (f [...].docx

2021-04-13 12:35 Katarzyna Kuzyk 2-ogł wysł do publ zm.terminu na 30.04.2021

2-ogł zm terminu wys [...].pdf

2-ogł zm terminu wys [...].pdf

2021-04-09 12:02 Katarzyna Kuzyk 2-SWZ po zmianie

2-SWZ po zmianie pkt [...].docx

2021-04-09 12:01 Katarzyna Kuzyk 2-odp.na pytania II
2-formularz asort.-cenowy (zał.nr 1 do oferty) po omyłce pis.p nr 2

2-zał.nr 1 do oferty [...].xlsx

2-odp.na pytania II. [...].pdf

2021-04-06 09:44 Katarzyna Kuzyk 2-odp.na pytania

2-odp na pytania.pdf

2021-04-06 08:36 Katarzyna Kuzyk 2-sprostowanie II opublikowane

2-sprostowanie II op [...].pdf

2021-03-29 11:11 Katarzyna Kuzyk 2-formularz ofertowy PO ZMIANIE

2-zał.nr 1 do SWZ (f [...].docx

2021-03-29 11:10 Katarzyna Kuzyk 2-ogłoszenie o sprost II wysł do publ

2-ogłoszenie o spros [...].pdf

2021-03-19 15:35 Teresa Podsiadło The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-19 11:43 Katarzyna Kuzyk 2-Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia wysł.do publ.I

2-OGŁOSZENIE O SPROS [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1605