Proceeding: ZG.270.1.2.2021 Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560 – 3+075

Damian Rębacz
Nadleśnictwo Jarosław
Deadlines:
Published : 18-03-2021 21:43:00
Placing offers : 09-04-2021 08:30:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał do SWZ nr 1-11.zip zip 5649.85 2021-03-18 21:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-BZP 00019868-01.pdf pdf 168.03 2021-03-18 21:43:00 Proceeding
SWZ ZG.270.1.2.2021.pdf pdf 716.66 2021-03-18 21:43:00 Proceeding
zał. nr 12 - Przedmiar robót.pdf pdf 1837.1 2021-03-18 21:43:00 Proceeding
zał. nr 13 - Dokumentacja projektowa.zip zip 34437.52 2021-03-18 21:43:00 Proceeding
zał. nr 14 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf pdf 184.41 2021-03-18 21:43:00 Proceeding
Odp Zapytanie do SWZ publiczna inf.pdf pdf 162.17 2021-03-30 21:04:32 Public message
Odp 2 Zapytanie do SWZ informacja publiczna.pdf pdf 121.96 2021-04-06 10:27:31 Public message
Informacja o zmierzonej kwocie.pdf pdf 115.7 2021-04-08 13:39:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 169.06 2021-04-09 13:15:05 Public message

Announcements

2021-04-09 13:15 Damian Rębacz Informacja z otwarcia ofert:
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy, bez negocjacji : art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) na: „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560 – 3+075” Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający- Nadleśnictwo Jarosław, Koniaczów 1L, 37-500 Jarosław – przekazuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku-Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-08 13:39 Damian Rębacz Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560 – 3+075" . Na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję iż na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający- Nadleśnictwo Jarosław- zamierza przeznaczyć 2 252 416,65 złotych (brutto).

Informacja o zmierzo [...].pdf

2021-04-06 10:27 Damian Rębacz Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn:" Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560-3+075" wpłynęło w dniu 31.03.2021 do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów SWZ , na które w oparciu o art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielono następującej
odpowiedzi:Szczegóły w złączniku-Odp 2 Zapytanie do SWZ informacja publiczna.

Odp 2 Zapytanie do S [...].pdf

2021-03-30 21:04 Damian Rębacz Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu:
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn: " Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560-3+075" wpłynęło w dniu 25.03.2021 do Zamawiającego zapytanie dotyczące załącznika nr 10 do SWZ wzór
umowy , na które w oparciu o art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielono następującej odpowiedzi:Szczegóły w złączniku-Odp Zapytanie do SWZ publiczna inf

Odp Zapytanie do SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1006