Proceeding: 2021/BZP 00019618/01 Usługa ubezpieczenia Szpitala Murcki sp. z o.o.

Joanna Witczak
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 18-03-2021 13:36:00
Placing offers : 30-03-2021 13:00:00
Offers opening : 30-03-2021 14:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.83 2021-03-18 13:36:00 Proceeding
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 315.31 2021-03-18 13:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.52 2021-03-18 14:24:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 38.27 2021-03-25 14:12:43 Public message
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ.pdf pdf 147.88 2021-03-25 14:12:43 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 43.29 2021-03-30 14:48:51 Public message
F028 Unieważnienie postępowania dla Pakietu II do V.pdf pdf 31.37 2021-04-01 14:04:34 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 40.1 2021-04-01 14:04:34 Public message

Announcements

2021-04-01 14:04 Joanna Witczak Zamawiający udostępnia wyniki postępowania oraz unieważnienie postępowania dla zadań Pakietu II do V.

F028 Unieważnienie p [...].pdf

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-03-30 14:48 Joanna Witczak Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-03-30 13:00 Buyer message Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Murcki sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. jako podmiot przeprowadzający w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Dla Pakietu I 201 000 zł (brutto).
Dla Pakietu II 22 500 zł (brutto)
Dla Pakietu III 9 000 zł (brutto)
Dla Pakietu IV 30 000 zł (brutto)
Dla Pakietu V 15 000 zł (brutto)
2021-03-25 14:12 Joanna Witczak Dzień dobry,

Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania oraz zmianę terminu składania ofert na 30.03.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

2021-03-18 14:24 Joanna Witczak Zamawiający załącza zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 472