Proceeding: Usługa ubezpieczenia Miasta Jasło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Agnieszka Jagiełło
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 18-03-2021 13:03:00
Placing offers : 26-03-2021 13:00:00
Offers opening : 26-03-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 877.92 2021-03-18 13:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.82 2021-03-18 13:03:00 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ.pdf pdf 340.39 2021-03-22 15:30:39 Public message
F178 Zmiany do SWZ.pdf pdf 122.61 2021-03-24 12:21:48 Public message
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ II.pdf pdf 302.61 2021-03-23 18:29:29 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 94.26 2021-03-26 14:05:36 Public message
F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 210.46 2021-03-26 13:02:24 Public message
F028 Unieważnienie postępowania dla Pakietu IV.pdf pdf 125.66 2021-03-30 14:43:06 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 197.28 2021-03-30 14:43:06 Public message

Announcements

2021-03-30 14:43 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry,
Zamawiający publikuje ogłoszenie o wynikach postępowania oraz unieważnienie postępowania dla zadań Pakietu IV.
Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F028 Unieważnienie p [...].pdf

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-03-26 14:05 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry,
Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-03-26 13:02 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry,
Zamawiający publikuje informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F617 Informacja o kw [...].pdf

2021-03-24 12:21 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry, Zamawiający publikuje zmiany do wczorajszych odpowiedzi do postępowania. Załącznik stanowiący część poufną zostanie przesłany drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.
Pozdrawiam Agnieszka Jagiełło

F178 Zmiany do SWZ.p [...].pdf

2021-03-23 18:29 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry, Zamawiający publikuje odpowiedzi do postępowania. Załączniki stanowiące część poufną zostaną przesłane drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.
Pozdrawiam Agnieszka Jagiełło

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

2021-03-22 15:30 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania do postępowania.

Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 869