Proceeding: 2021/BZP 00019488/01 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Giżycko (znak sprawy ZP.271.1.4.2021)

Deadlines:
Published : 18-03-2021 12:50:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami - platformazakupowa.pl.docx docx 221.12 2021-03-18 12:50:00 Proceeding
2021_BZP 00019488_01.pdf pdf 139 2021-03-18 12:50:00 Proceeding
2021_BZP 00024137_01.pdf pdf 34.03 2021-03-29 11:27:05 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert.docx docx 20.17 2021-03-29 11:18:06 Public message
SWZ tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami po zmianach z dnia 29.03.2021.docx docx 221.28 2021-03-29 11:18:06 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_.docx docx 16.66 2021-04-09 13:16:10 Public message
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_1.docx docx 15.62 2021-04-09 13:16:10 Public message

Announcements

2021-04-09 13:16 Magda Kowalska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert oraz informację o unieważnieniu postępowania dla części III Zamówienia.

informacja_z_otwarci [...].docx

zawiadomienie_o_unie [...].docx

2021-04-09 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył:
na cześć I zamówienia kwotę zamówienia podstawowego 532 400,00 zł oraz na zamówienie opcyjne (10%) 47 240,00 zł
na część II zamówienia kwotę zamówienia podstawowego 156 800,00 zł oraz na zamówienie opcyjne (20%) 31 360,00 zł
na część III zamówienia kwotę zamówienia podstawowego 124 000,00 zł oraz na zamówienie opcyjne (10%) 12 400,00 zł
2021-03-29 11:27 Magda Kowalska Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2021_BZP 00024137_01 [...].pdf

2021-03-29 11:18 Magda Kowalska Szanowni Państwo,
Zamawiający w odpowiedzi na pytania dot. części jawnej postępowania zamieścił na stronie E-zamówienie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące terminu składania ofert, otwarcia oraz związania ofertą. W załączeniu przekazujemy wyjaśnienia SWZ i wprowadzone zmiany oraz SWZ z naniesionymi zmianami.

Informacja o zmianie [...].docx

SWZ tryb podstawowy [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 571