Proceeding: 2021/BPZ 00019391/01 Remont nawierzchni masą na gorąco

Deadlines:
Published : 18-03-2021 10:23:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.57 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
SWZ masa na gorąco.docx docx 74.16 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz oferty.docx docx 19.93 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy (1).docx docx 14.21 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 dotyczacy wykluczenia oraz spelnienia warunków udziału w postepowaniu.docx docx 15.71 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
załącznik nr 4 oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie.docx docx 13.06 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
oswiadczenie nr 5 zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobów.docx docx 13.56 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
Załącznik 6 projekt umowy.docx docx 25.83 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
Załącznik 7 grupa katitałowa.docx docx 14.46 2021-03-18 10:23:00 Proceeding
CCF23032021_00000.pdf pdf 333.8 2021-03-23 08:08:55 Public message
CCF09042021_00000.pdf pdf 368.78 2021-04-09 10:50:45 Public message

Announcements

2021-04-09 10:50 Marek Lewandowicz Informacja z otwarcia ofert

CCF09042021_00000.pd [...].pdf

2021-03-23 08:08 Marek Lewandowicz Informacja zamawiającego o srodkach finansowych, które zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia

CCF23032021_00000.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390