Proceeding: IiZ.271.2.2021 Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie Średzkim

Zamówienia Publiczne
Gmina Środa Wielkopolska
Deadlines:
Published : 17-03-2021 11:39:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 6 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby art 125o wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków .docx docx 18.55 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Zał. 7 - wzór umowy.docx docx 50.95 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Dach architektura (1).7z 7z 20101.47 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Dach konsytukcja.7z 7z 7900.5 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.51 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
SWZ stadion 2021A.pdf pdf 1077.75 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz ofertowy .doc doc 370 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 dotyczy wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków .doc doc 131 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Zał. 3 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 41 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Zał. 4 - oświadczenie_wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia .doc doc 40.5 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Zał. 5 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy.doc doc 42 2021-03-17 11:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert rozbudowa infrastruktury poprawiony.pdf pdf 586.25 2021-04-12 09:52:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert rozbudowa infrastruktury.pdf pdf 585.28 2021-04-09 13:04:15 Public message

Announcements

2021-04-12 09:52 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie średzkim

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 13:04 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie Średzkim

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie Średzkim to 2.100.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 793