Proceeding: HNS/41/2021 PRZEGLĄDY SERWISOWE SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO (NR SPRAWY: HNS/41/2021)

Małgorzata Rybicka
4 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 15-03-2021 11:15:00
Placing offers : 16-04-2021 09:00:00
Offers opening : 16-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d8e781-fe5d-7650-805c-9c0001093213.pdf pdf 56.14 2021-03-15 11:15:00 Proceeding
SWZ.docx docx 94.89 2021-03-15 11:15:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ -formularz ofertowy.xls xls 61 2021-03-15 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie - art. 125 ust. 1 dot. przesłanek wykluczenia-wzór.docx docx 17.5 2021-03-15 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie - art. 108 ust. 1 pkt. 5- grupa kapitałowa-wzór.docx docx 20.63 2021-03-15 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór gwarancji nalezytego wykonania umowy.docx docx 22.24 2021-03-15 11:15:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 640.29 2021-03-19 17:25:42 Proceeding
zmiana ogłoszenia przeglądy serwisowe HNS.pdf pdf 34.89 2021-03-29 07:12:07 Proceeding
Zmiana terminu otwarcia ofert - przeglądy serwisowe HNS.pdf pdf 106.55 2021-03-29 07:11:27 Public message
Odpowiedź HNS 41 2021.pdf pdf 103.99 2021-04-06 11:31:37 Public message
Zmiana terminu otwarcia ofert 16.04 - przeglądy serwisowe HNS.pdf pdf 106.43 2021-04-09 07:55:54 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.04.2021.pdf pdf 278.3 2021-04-14 13:02:55 Public message

Announcements

2021-04-14 13:02 Małgorzata Rybicka ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-04-09 07:55 Marcin OLECHNO Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert:

Zmiana terminu otwar [...].pdf

2021-04-06 11:31 Marcin OLECHNO Zamawiający przedstawia odpowiedzi do pytań o wyjaśnienie treści SWZ.

Odpowiedź HNS 41 202 [...].pdf

2021-03-29 07:11 Marcin OLECHNO Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert:

Zmiana terminu otwar [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 566