Proceeding: D-4/2021 DOSTAWY SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Deadlines:
Published : 15-03-2021 09:27:00
Placing offers : 15-04-2021 10:00:00
Offers opening : 15-04-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 39.39 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
SWZ Blok op..doc doc 394.5 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 50 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 115 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 184.5 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 35.5 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wzór umowy.doc doc 90.5 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
Załacznik nr 6 wzór umowy - depozyt.doc doc 79.5 2021-03-15 09:27:00 Proceeding
wyjaśnienia blok op..pdf pdf 22392.76 2021-04-02 14:19:06 Public message

Announcements

2021-04-02 14:19 Ewa Sempowicz wyjaśnienia

wyjaśnienia blok op. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1036