Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.2.2021 Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 12-03-2021 14:19:00
Placing offers : 01-04-2021 09:00:00
Offers opening : 01-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6.

Zakres rzeczowy: Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie prace na budynkach nr 6 i 7.

Miejsce wykonania zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, województwo dolnośląskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 01.04.2021 r. do godz. 09:00.

Informacja z dnia 16.03.2021 r.: Informujemy o zmianie treści SWZ. Zmiana polega na doprecyzowaniu wysokości stawki podatku VAT obowiązującym przy obliczaniu ceny w niniejszym postępowaniu - wynosi ona 8%. Ogłoszenie w tej sprawie zostało dodane do załączników. Zmieniono SIWZ rozdz. I-XXIV oraz załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy. Wprowadzone zmiany oznaczono zieloną czcionką.

Kopia komunikatu z dnia 24.03.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania w sprawie wyjaśnienia treści SWZ.  Treść odpowiedzi wraz z załącznikami są dokumentami zamówienia i zawarte w nich postanowienia są, na równi ze Specyfikacją warunków zamówienia, obowiązujące dla Wykonawcy składającego ofertę. Ogłoszenie sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania oraz dwa pliki graficzne są opublikowane jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Komunikat z dnia 26.03.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 10 w sprawie wyjaśnienia treści SWZ.  Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie, plik zmienionego formularza ofertowego oraz cały skompresowany rozdział XXV z poprawionym załącznikiem nr 1 są opublikowane jako załączniki do niniejszego komunikatu.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 27763.46 2021-03-12 14:19:00 Proceeding
Elewacje objete nin zamowieniem zazn na zelono.pdf pdf 701.71 2021-03-16 14:48:04 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie SWZ z16.03.2021.pdf pdf 138.87 2021-03-16 13:22:32 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 16.03.2021.pdf pdf 416.09 2021-03-16 13:22:41 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.61 2021-03-24 09:08:14 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt. 1-9.pdf pdf 216.11 2021-03-24 08:50:53 Public message
B.6-Wieżyczka.mała.jpg jpg 105.17 2021-03-24 08:50:53 Public message
B.7-Wieżyczka.mała.jpg jpg 89.12 2021-03-24 08:50:53 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt. 10.pdf pdf 175.94 2021-03-26 09:39:33 Public message
01 formularz ofertowy po zmianie z 26.03.2021.doc doc 77 2021-03-26 09:39:33 Public message
SIWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie2 w zał nr1 26.03.2021.zip zip 350.8 2021-03-26 09:39:33 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 177.41 2021-04-02 09:16:47 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 165.66 2021-04-01 14:18:18 Public message

Announcements

2021-04-02 09:16 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2021-04-01 14:18 Jolanta Korfanty Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem otwarcia ofert. Informację z otwarcia ofert publikujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-04-01 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych).
2021-03-26 09:39 Jolanta Korfanty Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 10 w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Treść odpowiedzi wraz z załącznikiem są dokumentami zamówienia i zawarte w nich postanowienia są, na równi ze Specyfikacją warunków zamówienia, obowiązujące dla Wykonawcy składającego ofertę. Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie, plik zmienionego formularza ofertowego oraz cały skompresowany rozdział XXV z poprawionym załącznikiem nr 1 są opublikowane jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

01 formularz ofertow [...].doc

SIWZ rozdz. XXV Załą [...].zip

2021-03-24 08:50 Jolanta Korfanty Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Treść odpowiedzi wraz z załącznikami są dokumentami zamówienia i zawarte w nich postanowienia są, na równi ze Specyfikacją warunków zamówienia, obowiązujące dla Wykonawcy składającego ofertę.
Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania oraz dwa pliki graficzne są opublikowane jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

B.6-Wieżyczka.mała.j [...].jpg

B.7-Wieżyczka.mała.j [...].jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 868