Proceeding: OR.VI. 037.1.4.2021 usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z dróg na terenie powiatu leszczyńskiego

Katarzyna Tyczyńska
Powiat Leszczyński
Deadlines:
Published : 11-03-2021 13:14:00
Placing offers : 18-03-2021 10:00:00
Offers opening : 18-03-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 65 529-68-13  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe - usuwanie pojazdów powyżej 3,5 t.pdf pdf 321.69 2021-03-11 13:14:00 Proceeding
załączniki - usuwanie pojazdów pow. 3,5 t.docx docx 20.86 2021-03-11 13:14:00 Proceeding
Uchwała Rady Powiatu.pdf pdf 1043.64 2021-03-11 13:14:00 Proceeding
zamknięcie postępowania.pdf pdf 199.84 2021-03-19 08:56:29 Public message

Announcements

2021-03-19 08:56 Katarzyna Tyczyńska informacja o zamknięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

zamknięcie postępowa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z dróg na terenie powiatu leszczyńskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z dróg na terenie powiatu leszczyńskiego w sytuacjach, o których mowa w art.130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem usuwanie następujących pojazdów: 1) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, 2) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, 3) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dysponowanie pojazdem specjalistycznym do przewozu pojazdów - Dysponowanie pojazdem (pojazdami) specjalistycznym przystosowanym do przewozu poszczególnych kategorii pojazdów, odpowiednim do świadczenia przedmiotowej usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Posiadanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy - Posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), (0)
6 Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 237