Proceeding: M-8/2021 Dostawy opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

Deadlines:
Published : 11-03-2021 08:12:00
Placing offers : 23-03-2021 10:00:00
Offers opening : 23-03-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 - Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 36 2021-03-11 08:12:00 Proceeding
SWZ .doc doc 376 2021-03-11 08:12:00 Proceeding
ogłoszenie .pdf pdf 194.79 2021-03-11 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 50 2021-03-11 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy.7z 7z 58.68 2021-03-11 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 28.5 2021-03-11 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ-wzór umowy.doc doc 97 2021-03-11 08:12:00 Proceeding
wyjaśnienia M-8 16.03.2021.pdf pdf 5160.32 2021-03-16 13:38:56 Public message
ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 34.99 2021-03-18 09:24:51 Public message
wyjaśnienia 17.03..pdf pdf 322.54 2021-03-17 13:25:40 Public message
zbiorcze zestawienie ofert M-8.pdf pdf 1116.01 2021-03-23 12:22:53 Public message
wybór M-8.pdf pdf 1523.77 2021-04-08 14:26:05 Public message

Announcements

2021-04-08 14:26 Krzysztof Paluszak Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu M-8/2021.

wybór M-8.pdf

2021-03-23 12:22 Ewa Sempowicz Zbiorcze zestawienie ofert M-8/2021.

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-03-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 172.000,00zł brutto.
2021-03-18 09:24 Ewa Sempowicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-17 13:25 Ewa Sempowicz przesunięcie terminu i wyjaśnienie do SWZ

wyjaśnienia 17.03..p [...].pdf

2021-03-16 13:38 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia do postępowania M-8/2021.

wyjaśnienia M-8 16.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499