Proceeding: M-3/2021 NA USŁUGĘ OCHRONY MIENIA I OSÓB DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Deadlines:
Published : 09-03-2021 07:50:00
Placing offers : 24-03-2021 10:00:00
Offers opening : 24-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy,15.03.2021(NOWY).doc doc 45.5 2021-03-15 13:52:38 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy,15.03.2021(NOWY).doc doc 45.5 2021-03-19 14:14:13 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.47 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
SWZ Ochrona Mienia 2021.doc doc 375.5 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 47.5 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (2).doc doc 58.5 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-plan ochrony.doc doc 44.5 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Instrukcja zabezpieczenia dróg.doc doc 28 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz osób.odt odt 8.93 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Miesięczny koszt wynajmu.docx docx 12.94 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 24.5 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 32 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 UMOWA wzor_22.02.2021 (1).doc doc 116 2021-03-09 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 9 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO .doc doc 45.5 2021-03-09 14:06:16 Proceeding
Sprostowanie i przesunięcie terminu 15.03.2021.pdf pdf 544.82 2021-03-15 13:50:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.03.2021.pdf pdf 34.57 2021-03-15 13:50:23 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy,15.03.2021(NOWY).doc doc 45.5 2021-03-15 13:50:23 Public message
Wyjasnienia na platforme.pdf pdf 13084.39 2021-03-19 14:12:49 Public message
Zestawienie zbiorcze na platformę.pdf pdf 922.09 2021-03-24 13:04:51 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 807.48 2021-04-06 13:35:56 Public message

Announcements

2021-04-06 13:35 Izabela Stachowiak Wybór Najkorzystniejszej oferty M-3/2021

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-03-24 13:04 Izabela Stachowiak Zestawienie zbiorcze do M-3/2021

Zestawienie zbiorcze [...].pdf

2021-03-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 615 000,00 zł brutto
2021-03-19 14:12 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia do postępowania M-3/2021

Wyjasnienia na platf [...].pdf

2021-03-15 13:50 Ewa Sempowicz Sprostowanie i przesunięcie terminu otwarcia ofert

Sprostowanie i przes [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 618