Proceeding: ZP.271.1.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w km 10+312 – 14+487 w m. Róża i Zasów”

Deadlines:
Published : 05-03-2021 19:00:00
Placing offers : 25-03-2021 11:00:00
Offers opening : 25-03-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. do SWZ nr 10 - Dokumentacja.zip zip 69476.14 2021-03-05 19:00:00 Proceeding
SWZ 1180R Róża Zasów.rtf rtf 590.63 2021-03-05 19:00:00 Proceeding
Zał do SWZ nr 1-9.zip zip 110.09 2021-03-05 19:00:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 120.91 2021-03-05 19:25:10 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 35.4 2021-03-17 12:58:35 Public message
zal. nr 01 - Formularz Ofertowy - Poprawiony.doc doc 50.5 2021-03-17 13:09:59 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - ZP.271.1.2021 - 22.03.2021.docx docx 73.86 2021-03-22 16:24:17 Public message
SWZ 1180R Róża Zasów - Poprawiona.rtf rtf 591.59 2021-03-18 14:27:31 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - ZP.271.1.2021 - 18.03.2021.docx docx 77.75 2021-03-18 14:27:31 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 673.17 2021-03-25 12:29:59 Public message
Zestawienie ofert poprawione.pdf pdf 671.33 2021-03-25 13:42:55 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 745.63 2021-04-23 14:43:52 Public message

Announcements

2021-04-23 14:43 Wojciech Zboch Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-03-25 13:42 Wojciech Zboch Poprawione zestawienie ofert. Poprawiono błędną datę w pliku.

Zestawienie ofert po [...].pdf

2021-03-25 12:29 Wojciech Zboch Zestawianie ofert.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-03-25 11:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 3 603 293,00 zł
2021-03-22 16:24 Wojciech Zboch Wyjaśniania treści SWZ z dnia 22.03.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2021-03-18 14:27 Wojciech Zboch Wyjaśniania treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

SWZ 1180R Róża Zasów [...].rtf

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2021-03-17 13:09 Wojciech Zboch Poprawiono załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

zal. nr 01 - Formula [...].doc

2021-03-17 12:58 Wojciech Zboch Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP. Zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2260