Proceeding: PKM/PN/DA/1/2021 Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach

Patryk Kostrzewski
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: DA
Deadlines:
Published : 05-03-2021 12:11:00
Placing offers : 08-04-2021 09:30:00
Offers opening : 08-04-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 121.11 2021-03-05 12:11:00 Proceeding
SWZ - Świadczenie uslug kierowania pojazdami.pdf pdf 1221.05 2021-03-05 12:11:00 Proceeding
Formularz ofertowy.doc doc 316.5 2021-03-05 12:11:00 Proceeding
Wykaz usług.docx docx 17.29 2021-03-05 12:11:00 Proceeding
streszcznie złożonych ofert - usługi kierowania PKM-PN-DA-1-2021.pdf pdf 57.55 2021-04-08 09:58:49 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 432.78 2021-04-19 13:31:57 Public message

Announcements

2021-04-19 13:31 Patryk Kostrzewski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-04-08 09:58 Patryk Kostrzewski Zamawiający działając w trybie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Streszczenie złożonych ofert stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

streszcznie złożonyc [...].pdf

2021-04-08 08:41 Patryk Kostrzewski Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 000 000,00 zł netto, gross 2 460 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 834