Proceeding: D-5/2021 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO SIECIOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM I MODERNIZACJĄ SIECI LAN SIEĆ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR LUDWIKA BLAŻKA W INOWROCŁAWIU W RAMACH TRWAJĄCEGO PROJEKTU „BUDOWA KUJWSKO-POMORSKIEGO SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA ELEKTRONICZNEJ

Deadlines:
Published : 05-03-2021 11:52:00
Placing offers : 09-04-2021 10:00:00
Offers opening : 09-04-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1a do SWZ.docx docx 20.35 2021-03-16 08:59:29 Proceeding
Sprostowanie do SWZ z 15.03.2021r.pdf pdf 593.86 2021-03-16 08:59:06 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.doc doc 233.5 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
Ogłoszenie na platformę.pdf pdf 106.21 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
SWZ LAN 18.02..doc doc 396.5 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 162.5 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa i materiały.pdf pdf 449.72 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
Załacznik nr 2a - rzuty pawilony stacji dializ.pdf pdf 3609.44 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ-1.doc doc 287.5 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 137 2021-03-05 11:52:00 Proceeding
Sprostowanie do SWZ.pdf pdf 543.89 2021-03-12 08:47:49 Public message
Informacja - wizja lokalna.pdf pdf 969.58 2021-03-18 08:30:58 Public message
Przesunięcie terminu otwarcia na platformę.pdf pdf 668.5 2021-03-31 10:25:45 Public message
Wyjaśnienia 02.04.2021.pdf pdf 2903.23 2021-04-02 11:45:32 Public message
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 1588.98 2021-04-02 12:04:28 Public message
Uniewaznienie D-5 na platformę.pdf pdf 840.16 2021-04-08 14:27:28 Public message

Announcements

2021-04-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 1 000 000.00
2021-04-08 14:27 Izabela Stachowiak UNIEWAŻNIENIE D-5/2021

Uniewaznienie D-5 na [...].pdf

2021-04-02 12:04 Ewa Sempowicz Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-04-02 11:45 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia do postępowania D-5/2021.

Wyjaśnienia 02.04.20 [...].pdf

2021-03-31 10:25 Ewa Sempowicz Przesunięcie terminu otwarcia D-5/2021

Przesunięcie terminu [...].pdf

2021-03-18 08:30 Ewa Sempowicz Informacja do D-5/2021

Informacja - wizja l [...].pdf

2021-03-12 08:47 Ewa Sempowicz Sprostowanie do SWZ

Sprostowanie do SWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 733