Proceeding: 2021/S 045-110301 Dostawa leków onkologicznych i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - 4/2021

Deadlines:
Published : 05-03-2021 11:39:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oświadczenie- załącznik nr 4.doc doc 54.5 2021-03-05 11:39:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 86.8 2021-03-05 11:39:00 Proceeding
SWZ.docx docx 94.75 2021-03-05 11:39:00 Proceeding
załącznik nr 1B.xls xls 39.5 2021-03-05 11:39:00 Proceeding
oświadczenie- załącznik nr 5.doc doc 58.5 2021-03-05 11:39:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 74.54 2021-03-05 11:39:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2.pdf pdf 138.66 2021-03-16 09:42:29 Public message
załącznik nr 1B - MODYFIKACJA.xls xls 48.5 2021-03-16 09:42:29 Public message
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 199.15 2021-03-16 09:42:29 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021-OJS052-130790-pl.pdf pdf 72.73 2021-03-16 09:42:29 Public message
Odpowiedzi nr 3 do SWZ.pdf pdf 473.93 2021-03-18 12:30:02 Public message
Odpowiedzi nr 4 do SWZ.pdf pdf 226.98 2021-03-18 12:30:02 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 5.pdf pdf 146.3 2021-03-23 13:27:18 Public message
Zestawienie z otwarcia 4-2021.pdf pdf 194.51 2021-04-08 13:07:05 Public message
ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji 2021-OJS048-120545-pl.pdf pdf 128.09 2021-03-10 09:53:29 Public message
zawiadomienie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 176.12 2021-03-10 09:53:29 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.pdf pdf 134.17 2021-03-11 08:00:34 Public message
Kwoty na sfinansowanie zamówienia Aktualizacja.odt odt 6.4 2021-03-11 13:12:25 Public message

Announcements

2021-04-08 13:07 Monika Cholewa Zestawienie z otwarcia

Zestawienie z otwarc [...].pdf

2021-04-08 09:00 Buyer message Kwoty na sfinansowanie zamówienia.

Kwoty na sfinansowan [...].odt

2021-03-23 13:27 Monika Cholewa Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 5

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-03-18 12:30 Monika Cholewa Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 3 i 4

Odpowiedzi nr 3 do S [...].pdf

Odpowiedzi nr 4 do S [...].pdf

2021-03-16 09:42 Monika Cholewa W załączeniu odpowiedzi na pytania nr 2 wraz z modyfikacją załącznika nr 1B oraz ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

załącznik nr 1B - MO [...].xls

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-03-11 08:00 Monika Cholewa Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-03-10 09:53 Monika Cholewa ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2021-OJS048-120545-pl oraz zawiadomienie o zmianie treści SWZ

ogloszenie zmian lub [...].pdf

zawiadomienie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887