Proceeding: 2/2021 Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego ZSCKR w Sandomierzu. Na podstawie §38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 2004). DOTYCZY ŚRODKA MAJATKU RUCHOMEGO ZSCKR W SANDOMIERZU: Kombajn zbożowy Deutz-Fahr typ: M2480, rok produkcji:1981

Deadlines:
Published : 04-03-2021 10:18:00
Placing offers : 22-03-2021 11:00:00
Offers opening : 22-03-2021 11:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo

Informacja dotycząca zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZSCKR
w Sandomierzu-Mokoszynie, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1
OGŁOSZENIE SKIEROWANE TYLKO DO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH!


Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego nastąpi na podstawie §38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.
W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019r. poz. 2004).

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia: 21 października 2019r.
W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
(Dz. U. z 2019 r, poz.2004)
Dotyczy: Sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, wchodzącego w skład wyposażenia jednostek budżetowych.

Kierując się wytycznymi rozporządzenia:
W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
(Dz. U. z 2019 r, poz.2004) po zasięgnięciu opinii  komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

LISTA SKŁADNIKÓW:

Lp.

Data oceny:

Nazwa składnika:

Ilość ocenianych sztuk składnika:

Nr inwentarzowy składnika
(Rok przyjęcia na stan)

Wartość jednostkowa
księgowa składnika
PO UWZGLĘDNIENIU
AMORTYZACJI NA DZIEŃ OCENY:

Wartość jednostkowa ocenianego składnika na dzień oceny.
Wg. WYCENY RZECZOZNAWCY UPRAWNIONEGO-
WARTOŚĆ RZECZYWISTA:

Wartość RZECZYWISTA jednostkowa składnika końcowa-
na dzień oceny:

Sposób zagospodarowania składnika:

1. 

04.03.2021r

Kombajn zbożowy Deutz-Fahr typ: M2480, rok produkcji: 1981

1

ST 2006

45.000,00zł

16.000,00zł brutto
(Dołączona ekspertyza techniczna)

16.000,00zł brutto

PRZEKAZAĆ INNEJ ZAINTERESOWANEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

 

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie do dnia: 22 marca 2021 roku,

do godziny 11:00 w sekretariacie-parter głównego budynku szkoły ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie,
27-600 Sandomierz, ulica Mokoszyńska 1, (w formie pisemnej korespondencji pocztowej)
lub przesłanie uzupełnionego wniosku pocztą elektroniczną na adres: mokoszyn1@interia.pl.
Z dopiskiem w tytule wiadomości: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie kombajnu Deutz-Fahr.”

Odbiór i transport przekazanego kombajnu po stronie odbierającego!

Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w §38 ust. 4
(Wzór wniosku w formie elektronicznej można uzyskać po wcześniejszym kontakcie w ZSCKR w Sandomierzu)
Dodatkowych informacji na temat zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego udziela:

Kierownik administracyjno-gospodarczy ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie: KRZYSZTOF SIEJA
506-866-192, 15-832-34-71.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 506-866-192, 15-832-34-71
Kierownik administracyjno-gospodarczy ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie: KRZYSZTOF SIEJA

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZGŁOSZENIE.pdf pdf 296.19 2021-03-04 10:18:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rodzaj zainteresowanego przekazaniem OGŁOSZENIE SKIEROWANE TYLKO DO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH!

ZGŁOSZENIE.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Odbiór i transport przekazanego kombajnu po stronie odbierającego! (0)
3 Termin odbioru - Odbiór przedmiotu przekazania na miejscu u przekazującego. Na zasadzie pisemnego protokołu przekazania."Akceptuję" (0)
4 Warunki odbioru - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie odbierającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 366