Proceeding: ZP-10/2021 Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK

Deadlines:
Published : 03-03-2021 15:13:00
Placing offers : 10-03-2021 09:00:00
Offers opening : 10-03-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP-10_2021 - zał. 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczeń.docx docx 25.45 2021-03-03 15:14:28 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.94 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - CZĘŚĆ I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców do publikacji.docx docx 74.9 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - CZĘŚĆ II SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 33.34 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - CZĘŚĆ II SWZ Zał. nr 1 - KONTRAKT_Oficer mechanik.docx docx 23.62 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - CZĘŚĆ II SWZ Zał. nr 2 - KONTRAKT_Oficer_wachtowy.docx docx 23.68 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - CZĘŚĆ II SWZ Zał. nr 3 - protokół odbioru.docx docx 19.1 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - CZĘŚĆ III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 27.47 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - zał. 1.0. do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 275.49 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - zał. 1.1. do SWZ - Wykaz osób_oficer mechanik.docx docx 30.73 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - zał. 1.2. do SWZ - Wykaz osób_oficer wachtowy.docx docx 31.03 2021-03-03 15:13:00 Proceeding
ZP-10_2021 - zał. 3 do SWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału.docx docx 24.55 2021-03-03 15:14:28 Proceeding
ZP-10_2021 unieważnienie BIP.doc doc 54.5 2021-03-16 15:32:57 Public message
ZP-10_2021 informacja o kwocie.doc doc 48.5 2021-03-10 09:25:00 Public message
ZP-10_2021 informacja z otwarcia strona.doc doc 47 2021-03-10 11:04:25 Public message

Announcements

2021-03-16 15:32 Dawid NOWAKOWSKI Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP-10_2021 unieważni [...].doc

2021-03-10 11:04 Dawid NOWAKOWSKI informacja z otwarcia ofert

ZP-10_2021 informacj [...].doc

2021-03-10 09:25 Dawid NOWAKOWSKI informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

ZP-10_2021 informacj [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 424