Proceeding: 7/ZP/TP/21 Dostawa, instalacja oraz konfiguracja komputerów oraz urządzeń serwerowych dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”.

Deadlines:
Published : 03-03-2021 14:23:00
Placing offers : 18-03-2021 09:30:00
Offers opening : 18-03-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SWZ z załącznikami.zip zip 324.68 2021-03-03 14:23:00 Proceeding
7.21 Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 765.94 2021-03-15 13:20:15 Public message
7.21 Informacja z otwarcia ofert.doc doc 782.5 2021-03-18 11:58:40 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc doc 782 2021-03-24 13:07:16 Public message
7.21 Modyfikacja SWZ.docx docx 788.17 2021-03-09 13:36:21 Public message
Zmodyfikowane załączniki do SWZ.doc doc 158.5 2021-03-09 13:37:38 Public message

Announcements

2021-03-24 13:07 Mariola Jędrzejczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2021-03-18 11:58 Mariola Jędrzejczak Informacja z otwarcia ofert

7.21 Informacja z ot [...].doc

2021-03-18 09:30 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości : 1 110 327,15 zł
2021-03-15 13:20 Mariola Jędrzejczak Wyjaśnienie treści SWZ

7.21 Wyjaśnienia do [...].docx

2021-03-09 13:37 Mariola Jędrzejczak Zmodyfikowane Załączniki do SWZ

Zmodyfikowane załącz [...].doc

2021-03-09 13:36 Mariola Jędrzejczak Modyfikacja treści SWZ wraz z załącznikami

7.21 Modyfikacja SWZ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 719