Proceeding: 2021/S 043-106852 Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Bogdan Stanuch
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Deadlines:
Published : 03-03-2021 13:06:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WYJASNIENIE2MT.pdf pdf 218.05 2021-04-20 12:03:29 Proceeding
Wyjasnienie nr 3 MT.pdf pdf 218.33 2021-04-27 15:13:09 Proceeding
2021-OJS046-115458-pl-ts.pdf pdf 112.88 2021-03-08 15:40:49 Proceeding
SWZ_MT_strona1.pdf pdf 1929.12 2021-03-03 13:06:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 680.49 2021-03-03 13:06:00 Proceeding
2021-OJS043-106852-pl.pdf pdf 141.67 2021-03-03 13:06:00 Proceeding
espd-request.zip zip 83.41 2021-03-03 13:06:00 Proceeding
załączniki edytowalne (1).docx docx 665.83 2021-03-26 12:37:01 Public message
2021-OJS060-150378-pl.pdf pdf 71.49 2021-03-26 12:37:01 Public message
RZUT PARTERU Kamienicy.pdf pdf 6080.82 2021-03-26 12:37:01 Public message
wyjasnienie 1.pdf pdf 291.29 2021-03-26 12:37:01 Public message
informacja z otwarcia ofert MT (1).pdf pdf 313.58 2021-05-05 14:17:29 Public message

Announcements

2021-05-05 14:17 Bogdan Stanuch Informacja o złożonych ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:35 Bogdan Stanuch Szanowni Państwo,
Zamawiający zapewnia udział w zdalnej sesji otwarcia ofert.
start o godzinie 10:00

poniżej dane do uczestnictwa:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72989529632?pwd=c0Z4aytoNGFaTlRMY3NoSlk5eDY3QT09

Meeting ID: 729 8952 9632
Passcode: 6?-D23&7ci2021-05-05 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia: 2 889 270,00 zł
2021-03-26 12:37 Bogdan Stanuch Zamawiający publikuje
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie nr 1 z załącznikami: rzut parteru oraz zmieniony załącznik nr 4 do SWZ.

załączniki edytowaln [...].docx

2021-OJS060-150378-p [...].pdf

RZUT PARTERU Kamieni [...].pdf

wyjasnienie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1375