Proceeding: ZP.271.2.2021.ŻS Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo

Żaneta Sokołowska
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 02-03-2021 15:02:00
Placing offers : 26-04-2021 10:45:00
Offers opening : 26-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 95.29 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Ogłoszenie + logo.pdf pdf 3878.22 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
SWZ.doc.pdf pdf 16547.43 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
SWZ.doc doc 735 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 481.37 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx docx 478.21 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 478.63 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby.doc doc 500 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 1584.76 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx docx 521.54 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc doc 521.5 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc doc 504 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc doc 502 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc doc 521.5 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - PFU.zip zip 9571.17 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx docx 23.88 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Odp. na zestaw pytań nr 4 -Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 1844.01 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 4 -Wszyscy Wykonawcy.doc doc 534 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 967.27 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 524.5 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 6 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 356.12 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 6 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 514.5 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 7 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 407.77 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 7 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 515.5 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 8 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 965.62 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 8 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 522.5 2021-03-22 15:56:00 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 9 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 416.69 2021-03-22 15:57:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 9 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 517.5 2021-03-22 15:57:53 Public message
Zmiana nr 2 do treści SWZ.docx.pdf pdf 1091.07 2021-03-22 15:57:53 Public message
Zmiana nr 2 do treści SWZ.docx docx 483.83 2021-03-22 15:57:53 Public message
Zmiana nr 2 ogłoszenia + logo.pdf pdf 976.03 2021-03-22 15:57:53 Public message
Zmiana nr 2 ogłoszenia + logo.pdf pdf 976.03 2021-03-22 15:57:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 10 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 389.8 2021-03-24 16:10:40 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 10 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 516 2021-03-24 16:10:40 Public message
Zmiana nr 3 do treści SWZ.docx.pdf pdf 326.57 2021-03-24 16:10:40 Public message
Zmiana nr 3 do treści SWZ.docx docx 480.31 2021-03-24 16:10:40 Public message
Zmiana nr 3 ogłoszenia.pdf pdf 32.6 2021-03-24 16:10:40 Public message
Zmiana nr 3 ogłoszenia + logo.pdf pdf 554.63 2021-03-24 16:10:40 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 11 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 463.22 2021-03-26 14:00:22 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 11 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 517 2021-03-26 14:00:22 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 12 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 753.4 2021-04-02 10:00:39 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 12 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 519 2021-04-02 10:00:39 Public message
Zmiana nr 4 ogłoszenia.pdf pdf 37.74 2021-04-14 13:03:18 Public message
Zmiana nr 4 ogłoszenia + logo.pdf pdf 879.16 2021-04-14 13:03:18 Public message
Zmiana nr 4 do treści SWZ.docx.pdf pdf 1244.41 2021-04-14 13:03:18 Public message
Zmiana nr 4 do treści SWZ.docx docx 483.98 2021-04-14 13:03:18 Public message
Załącznik nr 1 - formularz oferty PO ZMIANIE Z DNIA 14.04.2021.docx docx 483.58 2021-04-14 13:03:18 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 13 - Wsyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 384.78 2021-04-20 10:49:33 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 13 - Wsyscy Wykonawcy.doc doc 516.5 2021-04-20 10:49:33 Public message
Zmiana nr 6 ogłoszenia.pdf pdf 38.02 2021-04-20 12:10:42 Public message
Zmiana nr 6 ogłoszenia + logo.pdf pdf 937.93 2021-04-20 12:10:42 Public message
Zmiana nr 6 do treści SWZ.docx.pdf pdf 343.03 2021-04-20 12:10:42 Public message
Zmiana nr 6 do treści SWZ.docx docx 481.05 2021-04-20 12:10:42 Public message
Zmiana nr 5 ogłoszenia.pdf pdf 35.34 2021-04-19 15:45:17 Public message
Zmiana nr 5 ogłoszenia + logo.pdf pdf 719.74 2021-04-19 15:45:17 Public message
Zmiana nr 5 do treści SWZ.docx docx 481 2021-04-19 15:45:17 Public message
Zmiana nr 5 do treści SWZ.pdf pdf 355.6 2021-04-19 15:45:17 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 725.69 2021-04-26 14:46:38 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx docx 479.12 2021-04-26 14:46:38 Public message
Załącznik nr 1 - formularz oferty ZMODYFIKOWANY.docx docx 482.41 2021-03-08 13:47:03 Public message
Zmiana nr 1 ogłoszenia + logo.pdf pdf 906.97 2021-03-08 13:47:03 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 1 -Wszyscy Wykonawcy.doc doc 511.5 2021-03-10 15:06:19 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc.pdf pdf 728.05 2021-06-09 14:42:09 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc doc 515.5 2021-06-09 14:42:09 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 1 -Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 358.16 2021-03-04 13:07:57 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 2 -Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 448.76 2021-03-05 14:40:01 Public message
Zmiana nr 1 ogłoszenia.pdf pdf 37.73 2021-03-05 14:42:19 Public message
Zmiana nr 1 do treści SIWZ.docx.pdf pdf 461.92 2021-03-05 14:42:19 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 376.79 2021-03-10 15:00:14 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 512.5 2021-03-10 15:00:14 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 2 -Wszyscy Wykonawcy.doc doc 514 2021-03-10 15:06:19 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Wycena usług geodezyjnych - GEOSTATIC (2).pdf pdf 208.81
raport-oferty-936758.pdf pdf 39.84
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
CEIDG (1).pdf pdf 180.31
odpis_aktualny_877136_1618483050787.pdf pdf 44.99
Zał. nr 1-Formularz oferty (2).pdf pdf 859.5
Zał. nr 2-Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (1).pdf pdf 968.09
Zał. nr 2-Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 789.3
Zał. nr 3-Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 970.46
Zał. nr 3-Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków.pdf pdf 791.59
Zał. nr 4-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 758.1
raport-oferty-937077.pdf pdf 40.63
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta STRABAG.BES.pdf pdf 398.94
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.BES.pdf pdf 267.29
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.BES.pdf pdf 273.2
raport-oferty-939663.pdf pdf 40.23
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 238.91
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 241.54
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 241.94
raport-oferty-939773.pdf pdf 40.08
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
2021.04.26_oferta EUROVIA.T.pdf pdf 1226.09
raport-oferty-945190.pdf pdf 39.95
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz oferty PO ZMIANIE Z DNIA 14.04.pdf pdf 582.94
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 285.5
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 265.1
raport-oferty-945494.pdf pdf 40.39
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta PiR - Kołbaskowo - pod.zip zip 637.23
raport-oferty-945544.pdf pdf 39.86
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz oferty PO ZMIANIE Z DNIA 14.04.2021.pdf pdf 781.5
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 759.73
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 699.63
raport-oferty-945680.pdf pdf 40.84
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Maldrobud.pdf pdf 1612.51
raport-oferty-945773.pdf pdf 40.04
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
PODPISANY Załącznik nr 1 - formularz oferty PO ZMIANIE Z DNIA 14.04.2021_wypełniony.pdf pdf 297.87
Podpisany Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy_wypełniony.pdf pdf 298.85
Podpisany Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_wypełniony.pdf pdf 301.84
raport-oferty-945897.pdf pdf 40.09
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz oferty LiK-BUD.pdf pdf 415.54
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy FDO.pdf pdf 1084.78
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy LiK-BUD.pdf pdf 760.09
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu FDO.pdf pdf 1090.03
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu LiK-BUD.pdf pdf 700.09
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby Kołbaskowo FDO.pdf pdf 357
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby Kołbaskowo AG-BUD.pdf pdf 440.94
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu AG-BUD.pdf pdf 704.86
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy AG-BUD.pdf pdf 765.29
raport-oferty-945993.pdf pdf 41.13

Announcements

2021-06-09 14:42 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2021-04-26 14:46 Żaneta Sokołowska Informacje z otwarcia ofert.

INFORMACJE z otwarci [...].pdf

INFORMACJE z otwarci [...].docx

2021-04-26 10:45 Buyer message 3313443,71 zł
2021-04-20 12:10 Żaneta Sokołowska W załączeniu zmiana ogłoszenia nr 6 oraz zmiana nr 6 do treści SWZ dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Zmiana nr 6 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 6 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 6 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 6 do treśc [...].docx

2021-04-20 10:49 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 13 dot. postępowania przetargowego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-KrackoGrambow-Kołbaskowo".

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-04-19 15:45 Żaneta Sokołowska W załączeniu zmiana ogłoszenia nr 5 oraz zmiana nr 5 do treści SWZ dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Zmiana nr 5 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 5 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 5 do treśc [...].docx

Zmiana nr 5 do treśc [...].pdf

2021-04-14 13:03 Żaneta Sokołowska W załączeniu zmiana ogłoszenia nr 4 oraz zmiana nr 4 do treści SWZ i po zmianach załącznik nr 1 do swz dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Zmiana nr 4 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 4 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 4 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 4 do treśc [...].docx

Załącznik nr 1 - for [...].docx

2021-04-02 10:00 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 12 dot. postępowania przetargowego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-KrackoGrambow-Kołbaskowo".

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-03-26 14:00 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 11 dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-03-24 16:10 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 10 oraz zmiana nr 3 do treści swz oraz zmiana nr 3 ogłoszenia dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Zmiana nr 3 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 3 do treśc [...].docx

Zmiana nr 3 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 3 ogłoszen [...].pdf

2021-03-22 15:57 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 9 oraz zmiana nr 2 do treści swz oraz zmiana nr 2 ogłoszenia dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Zmiana nr 2 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 2 do treśc [...].docx

Zmiana nr 2 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 2 ogłoszen [...].pdf

2021-03-22 15:56 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 4,5,6,7 i 8 dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-03-10 15:06 Żaneta Sokołowska W celu umożliwienia dostępności dokumentów dla wszystkich Wykonawców, Zamawiający przekazuje odp. na zestaw pytań nr 1 i 2 w wersji edytowalnej.

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-03-10 15:00 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 3 dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-03-08 13:47 Żaneta Sokołowska Załącznik nr 1 - formularz oferty ZMODYFIKOWANY
Zmiana nr 1 ogłoszenia + logo

Załącznik nr 1 - for [...].docx

Zmiana nr 1 ogłoszen [...].pdf

2021-03-05 14:42 Żaneta Sokołowska W załączeniu zmiana ogłoszenia nr 1 oraz zmiana nr 1 do treści SWZ dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Zmiana nr 1 ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 1 do treśc [...].pdf

2021-03-05 14:40 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 2 dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

2021-03-04 13:07 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp. na zestaw pytań nr 1 dot. postępowania przetargowego pn.:" Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją inwestycji pn.: ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo"

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 3068