Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 05/ZP/21 Remont pomieszczeń poddasza na potrzeby elementów bazy mobilizacyjnej w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-02-2021 09:51:00
Placing offers : 12-03-2021 09:00:00
Offers opening : 12-03-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dec 79z2018MH bud 5 poddasze.pdf pdf 236.29 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
GDYNIA- 18.01 przedmiar zbiorczy (1).pdf pdf 560.12 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
PB_AMW Gdynia.pdf pdf 17730.72 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
PWKonserwatorZ bud 5 poddasze.pdf pdf 225.25 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
STWIOR_AMW Gdynia.pdf pdf 594.72 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
Załącznik_bud 13.pdf pdf 1769.65 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
SWZ 05 pdf.pdf pdf 1627.4 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
SWZ 05.docx docx 330.62 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 91.48 2021-02-25 09:51:00 Proceeding
informacja z otwarcia 05.pdf pdf 333.68 2021-03-12 09:37:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze 05.pdf pdf 639.84 2021-03-23 11:18:09 Public message
05 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 286.87 2021-03-12 09:00:00 Public message

Announcements

2021-03-23 11:18 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-12 09:37 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-12 09:00 Buyer message Informacja o środkach na sfinansowanie zamówienia.

05 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 661