Proceeding: FDZP.226.01.2021 Dostawa leku PALIWIZUMAB

Deadlines:
Published : 24-02-2021 15:10:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.FDZP.226.01.2021.doc doc 49.5 2021-02-24 15:10:00 Proceeding
Zał. nr 2- Wzór umowy.FDZP.226.21.2021.pdf pdf 450.12 2021-02-24 15:10:00 Proceeding
Zał. nr 1A- Formularz asortymntowo-cenowy.FDZP.226.01.2021.ods ods 24.82 2021-02-24 15:10:00 Proceeding
Zał.nr 1- Formularz ofertowy.FDZP.226.01.2021.doc doc 56.5 2021-02-24 15:10:00 Proceeding
SWZ PALIWIZUMAB.FDZP.226.01.2021.pdf pdf 887.95 2021-02-24 15:10:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 88.45 2021-02-24 15:10:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 330.11 2021-03-08 10:43:18 Public message
Modyfikacja .doc doc 69.5 2021-02-25 12:31:48 Public message
Zal. nr 1A - Formularz asort. cenowy FDZP.226.01.2021 Modyfikacja.xls xls 9 2021-02-25 12:33:01 Public message
informacja z otwarcia ofert.FDZP.226.01.2021.pdf pdf 451.11 2021-03-04 14:27:34 Public message

Announcements

2021-03-08 10:43 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-04 14:27 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż wartość przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 372 981,24 zł.
2021-02-25 12:33 Zamówienia Publiczne MODYFIKACJA ZAŁ. NR 1A

Zal. nr 1A - Formula [...].xls

2021-02-25 12:31 Zamówienia Publiczne MODYFIKACJA

Modyfikacja .doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 223