Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/ZP/21 „Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji: Budowa budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-02-2021 12:55:00
Placing offers : 11-03-2021 09:00:00
Offers opening : 11-03-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 95.45 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
SWZ 01.docx docx 339 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
PB_1_199.pdf pdf 20046.15 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
PB_200_230.pdf pdf 13311.01 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
PB_231_483.pdf pdf 14169.88 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
PB_485_502.pdf pdf 10277.52 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
PB_503_527.pdf pdf 17188.75 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
1 dec 57z2020az pozwolenie ctp.pdf pdf 334.64 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
a Decyzja MON.pdf pdf 475.44 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
b DLICP.pdf pdf 2121.66 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
c rejestr Mapy do celów projektowych.pdf pdf 466.61 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
d dok Geolog Inżynierska.pdf pdf 8349.21 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
e Decyzje zatwierdzające dok Geolog.pdf pdf 2342.57 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
f Uzgodnienie zjazdu i obsługi komunikacyjnej.pdf pdf 541.64 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
g RDOŚ brak sprzeciwu.pdf pdf 322.32 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
h Postanowienie drogi i sieci uzbrojenia terenu.pdf pdf 698.15 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
i zgoda na rozbiórki.pdf pdf 208.58 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
j Polenergia warunki.pdf pdf 128.75 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
k PEWIK warunki.pdf pdf 1291.16 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
l l Uzgodnienie wod kan.pdf pdf 215.25 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
m OPEC.pdf pdf 18709.68 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
n Warunki kanalizacja deszczowa.pdf pdf 4603.71 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
o ZDiZ_uzgodnienie zjazdu_zał_graf.pdf pdf 12476.51 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
p Pozwolenie na wycinkę drzew.pdf pdf 5924.16 2021-02-24 12:55:00 Proceeding
SWZ 01 pdf.pdf pdf 1604.03 2021-02-24 13:19:01 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze 01.pdf pdf 711.31 2021-03-23 11:16:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 59.02 2021-03-03 10:58:05 Public message
zapytania I.pdf pdf 654.58 2021-03-03 10:58:05 Public message
Zmiana do SWZ 01.pdf pdf 744.26 2021-03-03 10:58:05 Public message
informacja z otwarcia 01.pdf pdf 330.56 2021-03-11 09:59:19 Public message
01 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 292.32 2021-03-11 09:00:00 Public message

Announcements

2021-03-23 11:16 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-11 09:59 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-11 09:00 Buyer message Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

01 Informacja o fina [...].pdf

2021-03-03 10:58 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi. Zmiana do SWZ. Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zapytania I.pdf

Zmiana do SWZ 01.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 937