Proceeding: ZP.240.21 - 02 Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia według 7 grup tematycznych

Deadlines:
Published : 24-02-2021 10:30:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 08d8d89c-c953-25d9-1ebd-3f0001a7ba4d.pdf pdf 137.01 2021-02-24 10:30:00 Proceeding
SWZUsługiSpołeczne_7przedmiotów.doc doc 989.5 2021-02-24 10:30:00 Proceeding
SWZUsługiSpołeczne_7przedmiotów.pdf pdf 1224.79 2021-02-24 10:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 701.84 2021-03-04 11:52:26 Public message
Unieważnienie cz. 1 i cz. 6 ZP.02..pdf pdf 714.99 2021-03-05 15:10:22 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP.02.pdf pdf 774.64 2021-03-08 14:35:30 Public message

Announcements

2021-03-08 14:35 Urszula Giza Szanowni Państwo,
w zaalczeniu przekazuje informację o wyniku przedmiotowego postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-03-05 15:10 Urszula Giza Szanowni Państwo.
w załączeniu przesyłam informację o unieważnieniu części 1 i części nr 6 przedmiotowego postępowania z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości. W pozostałych częściach oferty są sprawdzane pod względem formalno prawnym i merytorycznym.


Urszula Giza
Biuro Zamówień Publicznych UPJPII w Krakowie

Unieważnienie cz. 1 [...].pdf

2021-03-04 11:52 Urszula Giza Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania kwoty:
w części nr 1 - 8 400 PLN
w części nr 2 - 8 400 PLN
w części nr 3 - 8 400 PLN
w części nr 4 - 8 400 PLN
w części nr 5 - 8 400 PLN
w części nr 6- 8 400 PLN
w części nr 7 - 8 400 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361